Výchozím bodem našeho dnešního výletu se stává parkoviště u hasičské zbrojnice v nepříliš známé obci Hostětín ležící mezi Slavičínem a Bojkovicemi. Pokud se stále neorientujete, hledejte na jihovýchod od Luhačovic. Vycházíme po místní červené turistické značce, jejímž hlavním lákadlem jsou kromě nádherných výhledů (např. na Pitín či zámek Nový Světlov) také dřevěné sochy různých autorů. Postupně obdivujeme Sovu na kopci Louky, Krávu na úbočí či Strážce na vrcholu Jahodiska (518 m n. m.). Nedaleko následujícího rozcestí stojí Strážci Kočičího hradu. Měníme značku za modrou a ta nás přivádí kolem Skřítků zpět do Hostětína. V ekologickém centru Veronica odpočíváme a prohlížíme si ukázkovou přírodní zahradu s ovocným sadem. U opodál stojícího Vodníka se seznamujeme s činností kořenové čističky odpadních vod. Dalším uměleckým dílem je sousoší Adam a Eva. Po žluté míjíme Pastýře a Objetí, načež kolem obecní výtopny scházíme zpět.

 

Památník obětem světových válek

 

Alej v místní části Zahrady

 

Hvězdnatec zubatý

 

Lesní cesta vedoucí na vrchol Louky

 

Sova

 

Výhled z úbočí Jahodisek na Pitín

 

Vrchol Jahodiska

 

Strážce

 

Buk lesní

 

Strážci Kočičího hradu

 

Skřítci

 

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

 

Adam a Eva

 

Modřenec hroznatý

 

Pastýř

 

Výškový profil trasy