Nedělní výlet naší třídenní jihomoravské mise zahajujeme na valtickém parkovišti Hájenka. Po pár stovkách metrů a jedné odbočce k lesní studánce se u rybníka Rendez vous napojujeme na červenou turistickou značku, která kolem kaple sv. Huberta a Allahových rybníků směřuje ke známému chrámu Tři Grácie. Nedaleko stojí historický statek Nový Dvůr, jenž dnes slouží k chovu koní. Na hranici Prostředního a Mlýnského rybníka odbočujeme po naučné stezce Lednické rybníky. Další zastávky tvoří ptačí pozorovatelna a následně Apollonův chrám. Po chvíli nás čeká krátká odbočka k vyhlídkové věži Lednická kolonáda, načež se vracíme na naučnou stezku a pokračujeme postupně po břehu tří sousedících lednických rybníků – Mlýnského, Prostředního a Hlohoveckého. U Prostředního stojí za zmínku Rybniční zámeček s přímým výhledem na Tři Grácie. V Hlohovci přicházíme (z opačné strany než včera) k Hraničnímu zámečku, v němž si tentokrát dopřáváme malé občerstvení. Po žluté se přes Sady a Písky dostáváme na Ladenskou cestu, která nás přivádí opět na červenou. Odsud je to již jen kousek k Dianinu chrámu (neboli Rendez vous) a tedy i k výchozímu místu.

 

Studánka nedaleko parkoviště Hájenka – Valtice

 

Před kaplí sv. Huberta – Valtice

 

Kaple sv. Huberta – Valtice

 

Chrám Tři Grácie – Charvátská Nová Ves (Břeclav)

 

Chrám Tři Grácie – Charvátská Nová Ves (Břeclav)

 

Statek Nový Dvůr – Charvátská Nová Ves (Břeclav)

 

Statek Nový Dvůr – Charvátská Nová Ves (Břeclav)

 

Cesta a železniční trať mezi Prostředním a Mlýnským rybníkem – Charvátská Nová Ves (Břeclav)

 

Výhled na Mlýnský rybník – Charvátská Nová Ves (Břeclav)

 

Apollonův chrám – Charvátská Nová Ves (Břeclav)

 

Výhled z Lednické kolonády – Lednice

 

Vyhlídková věž Lednická kolonáda – Lednice

 

Rybniční zámeček – Lednice

 

Dianin chrám (Rendez vous) – Valtice

 

Výškový profil trasy