První prázdninový výlet směřujeme poněkud dále od Ostravy, konkrétně až do Velkých Karlovic. V místní části Leskové začínáme na parkovišti Velká Hanzlůvka a vycházíme po zdejším červeném okruhu. Pozvolna stoupáme až na vrchol Miloňová (846 m n. m.), kde je bezpochyby největším lákadlem rozhledna z roku 2012. Na informační tabuli se mimo jiné dočtete, že kromě tradiční funkce vyvýšeného vyhlídkového místa pro turisty slouží také lesníkům ke kontrole požárů. Po krátkém občerstvení pokračujeme po místní zelené ke zvoničce Za Miloňovou a dále na rozcestí Velká Hanzlůvka – most. Odsud nás vede opět červená k malé vodní nádrži, která je ovšem momentálně bez vody, a tak za zmínku stojí spíše opodál ležící Ladův (někdy uváděn jako Láďův) pramen s netradiční říkankou. Přilehlým lesem se vracíme zpět k autu a nakonec nás ještě čeká velmi příjemná zastávka v minipivovaru Pod Pralesem.

 

Lnice květel

 

Pcháč oset

 

Babočka paví oko (housenka)

 

Rozhledna Miloňová

 

Přístřešek pod rozhlednou Miloňová

 

Výhled z Miloňové na jednu z pil ve Velkých Karlovicích

 

Výhled z Miloňové na vrchol Vysoká

 

Vyhlídková plošina rozhledny Miloňová

 

Chrpa luční

 

U zvoničky Za Miloňovou

 

Zvonička Za Miloňovou

 

Zvonička Za Miloňovou

 

Peřej na jednom z přítoků Velké Hanzlůvky

 

Buk lesní

 

Ladův pramen

 

Ladův pramen

 

Výškový profil trasy