V pátek pokračujeme ve své cestě po Oravě. Ráno nás čeká soukromá návštěva Brestovské jeskyně v Zuberci. Tato nepříliš známá turistická atrakce byla pro návštěvníky zpřístupněná teprve před necelými dvěma roky a rozhodně zde nemůžete čekat betonové chodníky nebo elektrické osvětlení. Před vstupem dostanete přilbu s čelovkou ... a co si sami nenasvítíte, to neuvidíte. Prohlídková trasa je samozřejmě usnadněna například železnými schody, ale celkově patří jeskyně k těm méně návštěvnicky přívětivým, což je právě skutečnost, která nás láká nejvíce. Krápníková výzdoba (jež v jiných jeskyních obvykle představuje největší lákadlo) je tady poměrně chudá, ale nějaké stalaktity či stalagmity určitě najdete. Poměrně často se setkáte s různými sintrovými brčky, povlaky či jezírky. Za jednu z největších zdejších vzácností lze považovat dobře ukrytou ukázku aragonitové výzdoby (nepříliš častá forma uhličitanu vápenatého). Při troše štěstí můžete spatřit i některého ze zimujících netopýrů. Víceméně celým podzemím prolíná vodní tok, jenž nedaleko vstupu vyvěrá jako Števkovský potok.

  

Vstupná sieň

 

Retiazková sieň

 

Zuberecká chodba

 

Zuberecká chodba

 

Zuberecká chodba

 

Ukázka sintrové výzdoby

 

Brčka

 

Jeskynní výzdoba

  

Bivaková sieň

 

Aragonit

  

Vznikající stalaktity

  

Sintrový vodopád

 

Sieň potápačov

 

Chodník nad vodním tokem

 

Vstupná sieň

  

Vstup do jeskyně

  

Brestovská vyvieračka