Dnešní výlet zahajujeme v obci Hukvaldy. Vyrážíme po naučné stezce Leoš Janáček očima dětí do místní části Horní Sklenov. Stoupáme Hornosklenovskou roklí kolem božích muk s bezejmennou studánkou a zvoničkou až k prameni Kopčanka. Nad ní se nachází Vrchy (425 m n. m.), z nichž by se naskýtaly nádherné výhledy ... kdyby bývalo bylo lepší počasí. Sestupujeme do Dolního Sklenova, kde si dopřáváme první odpočinek v hostinci U Štamgastů. Zde čepují pivo z minipivovaru Hukvaldy, tudíž zkoušíme hned několik druhů. Dále pokračujeme podél řeky Ondřejnice ke koupališti, odkud nás čeká místy poměrně strmý výstup k Janáčkově lavičce. Scházíme znovu k Ondřejnici a před sebou máme poslední cestu vzhůru – kolem památníku Leoše Janáčka se dostáváme zpět do centra. V restauraci Hukvaldská bašta obědváme a následně odjíždíme domů.

  

Horní Sklenov

 

Boží muka

 

Studánka

 

Studánka se zvoničkou

 

Vrby u studánky Kopčanka

 

Kopčanka

 

Naučná cedule na vrcholu Vrchy

 

Zvonička – Vrchy

  

Socha sv. Jana Nepomuckého

 

Janáčkova lavička

  

NS Leoš Janáček očima dětí

  

Výškový profil trasy