První námi navštívenou vernisáží v tomto roce se stává zahájení výstavy mladé ostravské výtvarnice Hany Furmančíkové. V oderské galerie PAPE představuje pod názvem Kobzole své propracované kresby. Nejedná se však pouze o zachycení této běžné potraviny. Návštěvníci totiž mohli rovněž nahlédnout do nádherné knihy Obludář, která vznikla tak, že k Hančiným ilustracím sepsal Ondřej Pechník krátké texty a příběhy. S touto knihou se ovšem v knihkupectvích bohužel zatím nesetkáte, a to především z finančních důvodů. Pokud by někdo chtěl její vydání sponzorovat, byli by mu autoři zajisté velmi vděční. V průběhu vernisáže nemohlo chybět nejen obvyklé hudební vystoupení, ale také čtení jednoho textu ze zmíněné knihy. Toho se ujala doc. PhDr. Eliška Čabalová – vedoucí Ateliéru obalového a knižního designu Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské university. Ze stejného ateliéru se vernisáže zúčastnila také MgA. Petra Jiroušková, která vedla diplomovou práci Hany Furmančíkové. Z dalších příchozích umělců lze zmínit například Lucii Štefkovou, Magdalenu Cónovou, Jana Drozda nebo Jiřího Bosáka.

  

Kobzole

 

Kobzole

 

Kobzole

 

Nezbytné občerstvení

 

Dětské knihy v galerii

 

Jeden z provozovatelů galerie Pavel Kozubík (vpravo) při debatě s návštěvníky

 

Kosí sestry

 

Pavel Kozubík s vystavující Hanou Furmančíkovou

  

Petra Jiroušková

  

Eliška Čabalová

 

Návštěvnici vernisáže

 

Eliška Čabalová (vpravo) při předčítání z knihy Obludář

 

Hana Furmančíková obdržela květiny a kobzol

 

Jedna z ilustrací v knize Obludář

 

Hudební vystoupení

 

Příchozí hosté

 

Kniha Obludář budila zasloužený obdiv

  

Návštěvníky zaujaly i další předměty určené k prodeji

 

Z ilustrací vznikly i pohlednice

  

Provozovatelka galerie Petra Kozubíková