Letos pokračujeme v loni obnovené tradici štědrodenních výletů. Tentokrát se naším výchozím místem stává parkoviště u Zámeckého rybníka v Raduni. Odsud se vydáváme zámeckým parkem po naučné stezce Památce amerických letců proti proudu Raduňky kolem Čertova kamene u rybníka Kameník. Pokračujeme přes rozcestí Údolí Raduňky k hájovně ve Vršovicích. Dále směřujeme po modré turistické značce a vzápětí neznačenou cestou do centra Vršovic. Zde nejdříve obdivujeme dřevěnou kapli Panny Marie Sedmibolestné na vrchu Brdlice a poté kapli Božského srdce Páně se zvonkohrou. Alejí dubů se vracíme zpět do Raduně, kde si ještě prohlížíme Vošárnu (bývalá zámecká prádelna se sušárnou) a budovu barokní sýpky.

  

Zámek se Zámeckým rybníkem – Raduň

 

Zámek se Zámeckým rybníkem – Raduň

 

Náhrobní kámen v zámeckém parku – Raduň

 

Most přes Raduňku v zámeckém parku – Raduň

 

Peřeje na Raduňce – Raduň

 

Studánka v zámeckém parku – Raduň

 

Čertův kámen – Raduň

 

Svatý obrázek – Vršovice

 

Netradiční Svatá rodina u kaple Panny Marie Sedmibolestné – Vršovice

  

Kaple Panny Marie Sedmibolestné – Vršovice

 

Výhled od kaple Panny Marie Sedmibolestné – Vršovice

 

Kaple Božského srdce Páně – Vršovice

 

Vošárna – Raduň

 

Svatá rodina před kostelem Nejsvětější Trojice – Raduň

 

Zámecká sýpka – Raduň

  

Výškový profil trasy