Poslední pracovní den před Vánocemi se v budově ostravské Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia koná další ročník besídky žáků i pedagogů Střední umělecké školy – letos pod názvem Zpívá celá SUŠ. Jak již vyplývá z názvu, jednotlivé třídy si měly připravit hudební vystoupení. K vidění byly předtočené videoklipy, propracované choreografie k českým i zahraničním písním, ale také živá produkce vlastních skladeb. Všechna vystoupení sklidila bouřlivý ohlas a na konci byla po zásluze odměněna. Součástí programu byl rovněž krátký projev ředitele školy Mgr. Martina Mikoláška. Jako obvykle se jednalo o velmi povedené dopoledne.

  

Příprava hudebních podkladů a presentací

 

Moderátoři akce ze 4. A

 

Ředitel školy Martin Mikolášek při hodnocení uplynulého roku

 

Šestičlenná porota

 

1. A

 

1. B

 

1. B

 

1. C

 

2. A

  

2. B

 

2. C

 

2. C

 

3. B

 

4. A

 

4. A

 

4. C

 

Předsedkyně poroty Mimoza Bocin a další člen poroty Aleš Hudeček

 

Předávání ceny zástupci 3. C

 

Jiří Bosák u závěrečné písně

 

Hlediště při závěrečné písni