Další z výletů mimo hlavní turistické trasy zahajujeme u bývalých vápenných pecí ve Vendryni. Vycházíme po naučné stezce Za krásami vendryňské přírody, k níž se zanedlouho přidává červená turistická značka. Pod vrcholem Wrozna se nabízejí první výhledy do Polska, konkrétně na obec Leszna Górna. Kopírujeme státní hranici podél obory Vrožná (dříve Walaski) s množstvím spárkaté zvěře. Z rozcestí Pod Malým Ostrým (hřeben) pokračujeme už jen po červené. Tu však zanedlouho rovněž opouštíme a neznačenou pěšinou stoupáme na Ostrý vrch (709 m. n. m.). Poměrně prudkým klesáním (především zpočátku) scházíme k hraničnímu přechodu Leszna Górna / Nýdek (někdy se uvádí Cisownica / Nýdek). Tady si dopřáváme krátký odpočinek a občerstvení, načež se vydáváme po žluté a vzápětí opět po červené přes rozcestí Ostrý vrch, až se ocitáme zpátky Pod Malým Ostrým. Napojujeme se znovu na naučnou stezku, která nás přivádí na výchozí místo.

  

Vápenné pece – Vendryně

 

Vápenná pec – Vendryně

 

Vápenná pec – Vendryně

 

Výhled pod vrcholem Wrozna na obec Leszna Górna

 

Vrchol Wrozna

 

Obora Vrožná

 

Výhled pod Malým Ostrým na vrchol Czantoria Mała

 

Úbočí Malého Ostrého

 

Ostrý vrch

 

Hraniční přechod Leszna Górna / Nýdek

 

Bedla vysoká

 

Zlatobýl obrovský

 

Na Ščuře – Vendryně

 

Vápenná pec – Vendryně

 

Výškový profil trasy