Naše cyklodovolená v Krušných horách pokračuje i v úterý. Začínáme stoupáním po trase č. 2000. Tu ovšem na rozcestí Chaloupky opouštíme a neznačenou cestou sjíždíme přes Oldřichov a Lužec (části Nejdku) do Děpoltovic. U dvou zdejších zámků se napojujeme na č. 2012 a přes Mezirolí směřujeme do Nové Role. Odbočujeme po č. 2016 kolem pískovny v Božičanech a přes Mírovou jedeme do Hor. Měníme stávající cyklotrasu za č. 2228, která nás přivádí do Louček, odkud odbočujeme neznačenou silnicí k vyhlídce Horní Pískovec (část Nového Sedla). Mnozí z nás tak poprvé v životě na vlastní oči spatří rozsáhlé povrchové hnědouhelné doly (konkrétně Družba a Jiří). Klesáme k řece Ohři a zanedlouho se ocitáme v Lokti. Tady je největším turistickým lákadlem známý hrad, jehož prohlídku si nemůžeme nechat ujít (viz tento článek). Centrum města toho samozřejmě nabízí mnohem více, ale z časových důvodů se vydáváme na další cestu. Po č. 6 jedeme údolím Ohře ke Svatošským skalám a dále k Tašovickému mostu. V Doubí se dostáváme na č. 2017, která nás přivádí k Dolnímu nádraží v Karlových Varech, odkud se vlakem vracíme zpět do Perninku.

 Středeční výlet zahajujeme přesunem do Kovařské. Nejdříve navštěvujeme zdejší museum Letecké bitvy nad Krušnohořím a teprve poté se vydáváme na kola. Zpočátku nás vede cyklotrasa č. 3004 do Černého Potoka (Kryštofovy Hamry). Tady na chvíli vyměníme trasu za č. 3003 a následně sjíždíme k vodní nádrži Přísečnice. Další stoupání po č. 23 nás přivádí na Skelný vrch, z něhož odbočujeme na neznačenou lesní cestu skrz přírodní reservaci Prameniště Chomutovky. Tento úsek bez váhání označujeme za nejkrásnější část Krušných hor. Dostáváme se do Hory Svatého Šebestiána, kde si v restauraci hotelu St. Hubertus dopřáváme oběd. Postupně pokračujeme po červené, žluté a neznačené trase ke Karlově prameni, u něhož se opět napojujeme na č. 23. Objíždíme vodní nádrž Přísečnice a přes bývalou obec Dolina směřujeme do Měděnce. Tady stojí za zmínku především vyhlídkový vrchol Mědník s přístupnou štolou Země zaslíbená a kaplemi Neposkvrněného početí Panny Marie či Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Po modré turistické značce se vracíme zpět do Kovářské, v níž si ještě prohlížíme bývalou uhelnu.

 Ve čtvrtek se opět nejdříve přesouváme autem, tentokrát na parkoviště ve Vysoké Jedli (Nejdek). Neznačenou lesní cestou přijíždíme pod Skalnatý vrch na modrou a poté kolem vrcholu Díže na žlutou turistickou značku. Přes bývalé obce Mlýnské Chalupy a Břidlová se dostáváme k Fischerově studánce. Odsud sjíždíme do bývalé Nové Vsi na cyklotrasu č. 2043, která nás přivádí do Rotavy. Následuje výměna za č. 2045 a zanedlouho za žlutou, načež se ocitáme u Rotavských varhan. Jedná se o skalní útvar, na němž je dobře patrná sloupcovitá odlučnost čediče (podobně jako u mnohem známější Panské skály v Kamenickém Šenově). Vracíme se na č. 2045 a následně po č. 2073 stoupáme do Šindelové, kde obdivujeme zříceninu vysoké pece, jež momentálně prochází rekonstrukcí. Po č. 2044 sjíždíme k zámku Favorit a přilehlé dřevěné kapli sv. Terezie z Avily. Dále se necháváme vést modrou značkou (zahrnuje i průjezd potokem) na rozcestí Javořina – hájovna. Pokračujeme neznačenými cestami či pěšinami přes Lesík a Bernov zpět do Vysoké Jedle.

 

Lovecký zámek – Lužec (Nejdek)

 

Nový zámek – Děpoltovice

 

Pískovna – Božičany

 

Hnědouhelný lom Družba – Horní Pískovec (Nové Sedlo)

 

Svatošské skály (vlevo Nevěsta a Ženich, vedle Páter a Svědkové) – Hory

 

Kaple sv. Marka – Kovářská

 

Vodní nádrž Přísečnice – Kryštofovy Hamry

 

Prameniště Kameničky – Kryštofovy Hamry

 

PR Prameniště Chomutovky – Jilmová (Hora Svatého Šebestiána)

 

V restauraci hotelu St. Hubertus – Hora Svatého Šebestiána

 

Karlův pramen – Kryštofovy Hamry

 

Památník bývalé obce Dolina (Dörnsdorf) – Kryštofovy Hamry

 

Výhled z Mědníku na Měděnec

 

Štola Země zaslíbená, nad ní kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova – Měděnec

 

Uhelna – Kovářská

 

Památník bývalé obce Nová Ves (Neudorf) – Stříbrná

 

Rotavské varhany

 

Vysoká pec – Šindelová

 

Zámek Favorit – Šindelová

 

Kaple sv. Terezie z Avily – Šindelová

 

Výškový profil trasy – úterý

 

Výškový profil trasy – středa

 

Výškový profil trasy – čtvrtek