Další letošní výlet zahajujeme na tradičním místě – parkoviště u hotelu Visalaje. Ze známého východiště turistických tras Ježanky se ovšem tentokrát poprvé v životě vydáváme po žluté na rozcestí Morávka – U Surovce, odkud pokračujeme po zelené na Bílý Kříž. Cestou si nemůžeme odpustit krátkou odbočku po naučné stezce k jednomu z pramenů řeky Morávky. Na Bílém Kříži se opět napojíme na žlutou, která nás vede známou trasou přes Smrkovinu a Švarnou Hanku až ke kostelu Panny Marie na Gruni. Vracíme se zpět na chatu Švarná Hanka, kde nás čeká zasloužený odpočinek a především občerstvení. Poté se po zelené přes Smrkovinu vracíme zpět na Visalaje. Tradiční zakončení výletu obstarává oběd v restauraci U Bobra v Raškovicích.

 

Nad rozcestím Morávka – U Surovce

 

Morávka 723

 

Jeden z pramenů Morávky

 

Morávka

 

Výhled pod Bílým Křížem na údolí Morávky

 

Mladší ze dvou bílých křížů na Bílém Kříži

 

Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž

 

Rozcestí Bílý Kříž – směr Visalaje

 

Kostel Panny Marie na Gruni – Staré Hamry

 

Vstup do kostela Panny Marie na Gruni

 

Stoupání na Kozlenu

 

Chata Švarná Hanka

 

Výškový profil trasy