Na svou druhou vernisáž v tomto roce se vydávám mimo Ostravu, konkrétně do Kunčic pod Ondřejníkem. Ve zdejší Galerii Karla Svolinského, která se nachází v budově stejnojmenné základní školy, dnes začíná výstava místní rodačky Mgr. Šárky Kolaříkové. Jedná se o přehlídku netradičních tvorů a také ilustrací k básním Pavla Svobody pod souhrnným názvem Sonáta hlubokého lesa. Vernisáž zahájil vyčerpávajícím proslovem bratr vystavující autorky Aleš Molata, hudební doprovod obstarali žáci ZŠ pod vedením Mgr. Marie Kahánkové, která rovněž přispěla svým zpěvem.

P. S. Vystavená díla nejsou většinou nijak pojmenována, proto i já u jejich fotografií používám název výstavy.

 

Park u ZŠ Karla Svolinského

 

ZŠ Karla Svolinského

 

Moje sny 2

 

Sonáta hlubokého lesa

 

Sonáta hlubokého lesa

 

Sonáta hlubokého lesa

 

Jeden ze dvou typů plakátu k výstavě

 

Prohlídka vystavených děl

 

Čekání na slavnostní zahájení

 

Nepříliš tradiční způsob zkoumání výtvarného umění

 

Vystavená díla budila zaslouženou pozornost (uprostřed básník Pavel Svoboda)

 

Aleš Molata při zahajovacím projevu

 

Šárka Kolaříková se svou učitelkou z „lidušky“

 

Šárka Kolaříková v rozletu ... tedy při svém proslovu

 

Pěvecké vystoupení žáků ZŠ

 

Pěvecké vystoupení žáků ZŠ

 

Marie Kahánková při zpěvu árií

 

Šárka Kolaříková při přebírání kytice od zástupkyně pěveckého sboru

 

Vernisáž navštívila i jedna z dcer Šárky Kolaříkové