Čtvrtá vernisáž v osmi dnech... Tentokrát se k výstavě odhodlala skupina Illustrače, kterou tvoří šest žákyň 4. ročníku oboru Grafický design (zaměření Kresba a ilustrace) Střední umělecké školy v Ostravě – konkrétně Alena Csabiová, Petra Kempná, Michaela Kristlová, Barbora Kurtinová, Alžběta Pchálková a Lucy Rose Abigail Till. Výstava se koná v galerii Spirála v Havířově a na vernisáži promluvila nejen paní galeristka, ale i vedoucí oboru Grafický design MgA. Lukáš Henzl a další vyučující MgA. Pavel Kozubík. Nechybělo ani hudební vystoupení, které si vystavující umělkyně připravily samy a ukázaly tak, že jsou všestranně nadané. To bylo mimochodem patrné i z vystavených děl, protože některá z nich nemají s kresbou či grafickým designem nic společného a zasahují do mnoha dalších oblastí umění.

 

Tradiční postávání před začátkem

 

Otec Lucy Till před exponátem své dcery

 

Kytara čekající na svou příležitost

 

Jeden z návštěvníků vernisáže

 

Učitelský sbor SUŠ (zprava Mgr. Kuś, MgA. Botsin, MgA. Henzl a Mgr. Smetanová)

 

"Efezským 5" (Lucy Rose Abigail Till)

 

MgA. Pavel Kozubík při svém projevu, ...

 

... kterému naslouchá Lucy Till ...

 

... i všichni ostatní návštěvníci

 

Zleva Alena Csabiová, Alžběta Pchálková a MgA. Lukáš Henzl

 

Barbora Kurtinová (vlevo) a Michaela Kristlová

 

Své si řekl i vedoucí oboru Grafický design MgA. Lukáš Henzl

 

Za vystavující umělkyně promluvila Michaela Kristlová

 

Dívky při hudebním vystoupení (zleva Lucy Till, Michaela Kristlová a Petra Kempná)

 

Zpěvačky Alena Csabiová (vlevo) a Alžběta Pchálková

 

Závěrečný proslov paní galeristky

 

Nastal čas gratulací ...

 

... a předávání květin

 

Nesměl chybět ani slavnostní přípitek

 

Série "Slabosti" (Alena Csabiová)

 

"Pro dědu, poslední vzpomínka na tu první" (Michaela Kristlová)

 

"27 jmen pro pláč a otázka, jak přijmout ženství" (Michaela Kristlová)

 

"Bez" (Babora Kurtinová)

 

Série "Ve společnosti" (Petra Kempná)

 

"Efezským 5" (Lucy Rose Abigail Till)

 

Lucy Till se svou matkou

 

"Ella" (Alžběta Pchálková)

 

Debata nad vystaveným uměním

 

"Volba" (Barbora Kurtinová)

 

Zleva Alena Csabiová, Babrora Kurtinová a MgA. Lukáš Henzl

 

Michaela Kristlová s doprovodem