Jak už jsem psal minulý týden, vernisáží pomalu přibývá. Tu dnešní má na svědomí hned trojice autorů. Jedná se o žáky čtvrtého ročníku Střední umělecké školy v Ostravě, konkrétně o ilustrátora Jana Drobisze, malíře Tomáše Kurečku a grafika Matouše Valcháře, kteří se ovšem představili i v jiné poloze, než by odpovídalo výhradně studovanému oboru. Akce proběhla v galerii Dole v rámci projektu "OSTRAVA ART 2012" a úvodní slovo pronesli kurátor Mgr. Martin Mikolášek a členka Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava paní Ing. Eva Myszaková.

 

 

"Algorythmus" (Tomáš Kurečka)

 

Žáci nižších ročníků obdivují kresby Jana Drobisze ...

 

... i díla Matouše Valcháře

 

Někteří návštěvníci se tvářili poněkud překvapeně

 

" Algorythmus " (Tomáš Kurečka)

 

Po prohlédnutí vystavených exponátů obvykle následuje odborná debata

 

Někteří hosté se raději před objektivem schovávali

 

Čekání na zahájení

 

Učitelé byli evidentně v dobré náladě (zleva akad. sochařka Kučerová, Mgr. Šefránková, Mgr. Smetanová a MgA. Henzl)

 

Přišel čas na proslovy (zleva Mgr. Martin Mikolášek, Jan Drobisz, Ing. Eva Myszaková)

 

Paní Myszaková předala vystavujícím umělcům růži a katalog projektu "OSTRAVA ART 2012"

 

Ing. Eva Myszaková při svém projevu, ...

 

... kterému naslouchají (zleva) Tomáš Kurečka, Matouš Valchář a Mgr. Martin Mikolášek

 

Po zahájení

 

"Kravská epopej" (Matouš Valchář)

 

"Monology" (Matouš Valchář)

 

Kresby Jana Drobisze

 

Nezbytná diskuse u vína

 

Ne zcela běžný návštěvník vernisáží

 

Ředitel SUŠ Mgr. Miroslav Kuś (vlevo) a vedoucí oboru vzdělání Grafický design MgA. Lukáš Henzl

 

Fotografie s dílem slavného umělce se vždycky může hodit