Přibližně po měsíci se opět vydáváme na kola (blíží se totiž dovolená a je třeba trénovat). Tentokrát se jedná o naši cyklistickou premiéru v oblasti Vizovických vrchů, kde jsme absolvovali již několik výletů, ale dosud vždy jen pěších. Podle očekávání se naším výchozím místem stává Pozděchov (proč asi?), odkud vyjíždíme po modré turistické značce, kterou však brzy opouštíme a pokračujeme neznačenou cestou přes několik osad na okraj Prlova a dále k rybníku Neratov. Odtud již po značené cyklotrase č. 6117 směřujeme kolem zámečku Trubiska na rozcestí Bařinky. Opět neznačená cesta nás úžasným sjezdem přivádí k památníku Ploština a následně ještě úžasnějším (hravě a hlavně výrazně překonáváme nejvyšší povolenou rychlost v obci) až k části Vysokého Pole s názvem Klementina. Tady se opět napojujeme na značenou cyklotrasu, tentokrát 5057, kterou se úbočím jednoho z hřebenů Vizovických vrchů dostáváme až k rozhledně Doubrava u Loučky. Ta za pár korun nabízí nádherné výhledy na všechny strany. Po krátkém občerstvení sjíždíme do Vizovic, odkud se po zhlédnutí zámku a náměstí vedeni zelenou značkou vydáváme po Baťově nedokončené železniční trati Vizovice – Valašská Polanka do Jasenné. Zde odbočíme přes Ublo do Bratřejova, z kterého je to již jen pár kilometrů zpět do Pozděchova.

 

Louky a kopce nad Pozděchovem

 

Rybník Neratov – Prlov

 

Jedna z retenčních nádrží v údolí potoka Trubiska

 

Pod Doubravou

 

Rozhledna Doubrava u Loučky

 

Jeden z hřebenů Vizovických vrchů

 

Výhled na obec Újezd

 

Telekomunikační zařízení na rozhledně

 

Výhled na Vizovice a okolí

 

Rozhledna Doubrava u Loučky

 

Rozhledna Doubrava u Loučky

 

Zámek – Vizovice

 

Nedokončená Baťova železnice u Lutoniny

 

Kostel Českobratrské církve evangelické – Jasenná

 

Výškový profil trasy