V tomto roce se nám daří objevovat nové (tedy námi dosud nenavštívené) rozhledny. Cesta k té dnešní začíná u známého krnovského Kofola Music Clubu. Stoupáme přes zahrádkářskou osadu Slunečná stráň na Bezručův vrch. Kromě nepříliš zajímavého vodojemu se zde nachází památník původně věnovaný Peteru Roseggerovi, později Petru Bezručovi. Nesmíme opomenout ani výhledy na Krnov a okolí. Pokračujeme po modré turistické značce úbočím kopců Kostelecký vrch a Svinná k bývalému sanatoriu Ježník (přesně Odborný léčebný ústav tuberkulózních a respiračních nemocí Krnov-Ježník). Dnes se bohužel jedná o chátrající budovu, a to navzdory faktu, že ji koupila pro své potřeby jedna střední škola. Chvíli ještě stoupáme, načež se ocitáme na 552 metrů vysokém vrcholu Vyhlídka s rozhlednou Ježník. Pochopitelně lze odsud pozorovat Krnov, ale také třeba Polsko nebo hlavní jesenický hřeben. Sestupujeme k sanatoriu, od něhož neznačenou cestou přicházíme k dřevěné zvoničce, která sice již neplní svou funkci, ale rozhodně stojí za zhlédnutí. Napojujeme se na zelenou, nicméně od rozcestí Ježnický potok nás vede opět pouze jedna z lesních pěšin ... až k výchozímu místu.

 

Památník na Bezručově vrchu

 

Památník na Bezručově vrchu

 

Nad Bezručovým vrchem

 

Skalní útvar nad Bezručovým vrchem

 

Sanatorium Ježník

 

Sanatorium Ježník

  

Sanatorium Ježník

 

Altán sanatoria Ježník

 

Na rozhledně Ježník

  

Výhled z rozhledny Ježník na severoseverovýchod

 

Výhled z rozhledny Ježník na Krnov

 

Rozhledna Ježník

 

Základní kámen rozhledny Ježník

  

Dřevěná zvonička s křížem – Ježník

 

Výškový profil trasy