Využíváme nečekaného pondělního volna a vydáváme se do obce Luká, konkrétně do její části Javoříčko. Tento název již patrně většině čtenářů připomene známé Javoříčské jeskyně, které jsou překvapivě otevřené i v zimním období. Ve spojení s pracovním dnem to má jednu velkou výhodu – na prohlídce jsme téměř sami. Vybíráme si samozřejmě delší trasu zahrnující Suťový dóm, dóm Gigantů, Pohádkové jeskyně i mnohé další prostory. Kromě obvyklé jeskynní výzdoby v podobě stalaktitů, stalagmitů a stalagnátů návštěvníky zaujmou netradiční excentrické krápníky (heliktity) a také množství zimujících netopýrů, především vrápenců malých. Po opuštění jeskynního komplexu pokračujeme po naučné stezce Špraněk k bývalému rekreačnímu středisku Vojtěchov a dále po proudu potoka Špraněk ke zřícenině hradu Branky (zvané též Zkamenělý zámek). Zde se nachází skalní brána, nepřístupná jeskyně a především vyhlídková plošina. Když se dostatečně vynadíváme, vracíme se kolem chaty Jeskyňka, propasti Zátvořice a Javoříčských jeskyní zpět do Javoříčka. Tady se ještě seznamujeme s pohnutou historií obce vypálené těsně před koncem II. světové války nacisty, což připomíná nejen pomník, ale i základy původních domů.

 

Pomník obětem II. světové války – Javoříčko (Luká)

 

Administrativní a provozní budova Javoříčských jeskyní – Javoříčko (Luká)

 

Suťový dóm – Javoříčské jeskyně

 

Řez krápníkem – Javoříčské jeskyně

 

Křtitelnice v Suťovém dómu – Javoříčské jeskyně

 

Hibernující vrápenci malí – Javoříčské jeskyně

  

Dóm Gigantů – Javoříčské jeskyně

 

Smuteční vrba, vpravo vpředu Polárkový dort v dómu Gigantů – Javoříčské jeskyně

 

Niagarské vodopády v dómu Gigantů – Javoříčské jeskyně

  

Cyril a Metoděj v dómu Gigantů – Javoříčské jeskyně

 

Záclona v Pohádkových jeskyních – Javoříčské jeskyně

 

Měsíční krajina v Pohádkových jeskyních – Javoříčské jeskyně

 

Sloupová třída – Javoříčské jeskyně

  

Lýkovec jedovatý

 

Pěšina nad rekreačním střediskem Vojtěchov – Březina (Luká)

 

Skalní brána – Březina (Luká)

  

Jaterník podléška

 

Zřícenina hradu Branky (Zkamenělý zámek) – Březina (Luká)

 

Naučná stezka Špraněk – Březina (Luká)

 

Výškový profil trasy