V roce 2014 jsme zavedli tradici štědrodenních výletů, kterou jsme z pochopitelných důvodů porušili pouze následující rok. Letos si na základě internetového článku vybíráme obec Dřevohostice nedaleko Přerova. Parkujeme poblíž zámku a nejdříve si prohlížíme zrekonstruovanou budovu válcového mlýna Františka Klevety. Poté obdivujeme náměstí s radnicí, žudrovým statkem, několika pomníky či sochami a především betlémem s postavami v životní velikosti. Pokračujeme po modré turistické značce, k níž se pod vrcholem Zajíček připojuje naučná stezka Dřevohostickým lesem. Kromě luk se vzácnou květenou nás trasa vede kolem mnoha mohylníků (mohylových hřbitovů). Cestou také vidíme přístřešek s obrázkem sv. Eustacha, památník letecké havárie, připomínku tragické smrti Inocence Nesvadby nebo obecní chatu se studánkou sv. Floriana. To už se ocitáme zpět nad Dřevohosticemi, kam sestupujeme neznačenou cestou. Přes řeku Moštěnka se dostáváme k zámku, který je mimořádně otevřený i v tomto svátečním období. Největší lákadlo bezpochyby představuje opravený mechanický betlém, k němuž se dozvíte spoustu informací přímo z úst bývalého starosty. Zájemci mohou rovněž vystoupat do vyhlídkové věže; v podkroví naleznete sbírku vah i dalších historických předmětů nebo starý věžní hodinový stroj. V areálu zámku se ještě nachází hasičské museum – to je ale mimo sezonu zavřené. O pár set metrů dále stojí renesanční zvonice s dvojicí zvonů, k nimž je odvážným návštěvníkům umožněn přístup. Ještě si prohlížíme blízký kostel sv. Havla a poté se již přes náměstí vracíme k výchozímu místu.

 

Válcový mlýn Františka Klevety

 

Betlém na náměstí

 

Radnice

 

Kostel sv. Havla, před ním budova fary

 

Výhled pod vrcholem Zajíček na Dřevohostice

 

Sv. Eustach

  

Památník letecké havárie

 

Dřevohostický les

 

Památník tragické smrti Inocence Nesvadby

  

Obecní chata

 

Zámek

 

Mechanický betlém

 

Výhled ze zámecké věže

 

Zámecké nádvoří

 

Starý hodinový stroj

 

Sbírka historických vah

 

Podkroví zámku

 

Zámek

 

Zvon Maria v renesanční zvonici

 

Výškový profil trasy