Po pár měsících se opět vypravujeme do známé obce Hradec nad Moravicí nedaleko Opavy. Začínáme v místní části Žimrovice, kde končí Weisshuhnův kanál, který ještě přibližně do poloviny minulého století sloužil k dopravě dřeva do zdejší papírny (nyní podnik Smurfit Kappa). Vycházíme po červené turistické značce, již však záhy opouštíme a sestupujme ke zmíněnému papírenskému náhonu. Po jeho břehu přicházíme k chatové osadě v Domoradovicích, kde nás příjemně překvapuje otevřené občerstvení, čehož samozřejmě využíváme. Napojujeme se opět na červenou, která nás přivádí až k počátku kanálu u Weisshuhnova jezu na řece Moravici. Neznačenou cestou obcházíme vrchol Kozí hřbety a směřujeme na druhou stranu Moravice, po jejímž pravém břehu se dostáváme na rozcestí Bukovina. Odsud se necháváme vést žlutou zpět k výchozímu místu. Tady nás ještě v Areálu dobré pohody čekají zvěřinové hody (od předkrmu až po desert), načež tento povedený výlet definitivně ukončujeme.

 

Weisshuhnův kanál – Žimrovice (Hradec nad Moravicí)

 

Weisshuhnův kanál – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

 

Jeden z tunelů Weisshuhnova kanálu – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

 

Weisshuhnův kanál – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

 

Weisshuhnův kanál – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

 

Weisshuhnův kanál a pamětní deska – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

  

Weisshuhnův kanál – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

 

Akvadukt Weisshuhnova kanálu – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

 

Weisshuhnův kanál – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

  

Začátek Weisshuhnova kanálu u řeky Moravice – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

 

Weisshuhnův jez na hranici Lesních Albrechtic (Březová) a Domoradovic (Hradec nad Moravicí)

 

Vzpomínka na Marcela Janoška – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

 

Chata Lesů ČR – Domoradovice (Hradec nad Moravicí)

 

Buk lesní

 

Výškový profil trasy