Při jedné z našich četných letošních návštěv obce Pozděchov nám zůstává čas na dva výlety. Ten sobotní začínáme na rozcestí Pozděchov – okraj, z něhož vyrážíme po modré turistické značce. První pamětihodnost představuje pomník (kamenný reliéf) sv. Huberta. Opodál stojí lovecký zámeček Trubiska, který je nyní veřejnosti nepřístupný a slouží především k pořádání akcí místního mysliveckého sdružení. Následuje jediné dnešní výraznější stoupání  k rozcestí U Oběšeného, z něhož pokračujeme po žluté k Horním Lačnovským skalám. Když si jich dostatečně užijeme, směřují naše kroky po modré na Vařákovy paseky. Ty (navzdory své pohnuté historii) představují nádherné místo, kam se vždy rádi vracíme. Kolem blízkého vysílače přicházíme na rozcestí Bařinka a z něj po naučné stezce Vařákovy paseky II zpět do výchozího bodu našeho dnešního putování.

 Druhý výlet, resp. nenáročná odpolední procházka, nás čeká v pondělí. Po žluté klesáme do centra obce a vzápětí kolem kostela sv. Jiří směřujeme vzhůru na rozcestí Tanečnice. Měníme značku za zelenou, jež nás přes kopec Vrch přivádí k rozcestí Vrchy ve stejnojmenné místní části. Odtud se po modré vracíme zpátky.

 

Sv. Hubert – Pozděchov

 

Bedla vysoká

 

Lovecký zámeček Trubiska – Pozděchov

 

Podzimní barvy buku lesního

 

Horní Lačnovské skály – Lačnov

 

Štěstí Tě provázej

  

Vařákovy paseky – Lačnov

 

Buk lesní

 

Památník vypálení osady Vařákovy paseky – Lačnov

  

Vařákovy paseky – Lačnov

 

Vysílač – Lačnov

 

Znak obce Pozděchov je velmi podobný tomu ostravskému

 

Kostel sv. Jiří – Pozděchov

 

Výhled nad obcí Pozděchov

 

Listnatý les nad Pozděchovem

  

Vrchy – Pozděchov

 

Pila Sondrio SE – Pozděchov

 

Pila Sondrio SE – Pozděchov

 

Výškový profil trasy – sobota

 

Výškový profil trasy – pondělí