Další prázdninový výlet směřujeme do vzdálenějších končin. Vycházíme z parkoviště Hildy Synkové v městě Brumov-Bylnice a již po několika stech metrech si prohlížíme zříceninu hradu Brumov. Za zmínku stojí studna na horním nádvoří, vyhlídková hranolová věž či exposice o historii hradu i města ve sklepení. Zde také naleznete truhlu s pokladem nebo bílou paní. Pokračujeme po zelené turistické značce úbočím hory Matka až na stejnojmenné sedlo. Odsud nás nejdříve čeká krátká odbočka k pomníku Andělíček a poté již neznačenou lesní cestou scházíme na cyklotrasu č. 49. Tu u hájovny Hložec opouštíme a stoupáme na rozcestí Vrbovce, čímž se napojíme na žlutou, která nás kolem kaple sv. Cyrila a Metoděje přes několik míst s nádhernými výhledy přivádí zpět do výchozího bodu. Na závěr ještě v jedné ze zdejších cukráren ochutnáváme výbornou zmrzlinu.

 

Hlediště na dolním nádvoří – hrad Brumov

 

Dělo na horním nádvoří – hrad Brumov

 

Studna – hrad Brumov

 

Příroda Bílých Karpat

 

Výhled z hranolové věže hradu Brumov na centrum města Brumov-Bylnice

 

Hlava – hrad Brumov

 

Historický tympanon – hrad Brumov

 

Jedna z možných podob hradu Brumov

 

Bílá paní – hrad Brumov

 

Husarská půlzbroj – hrad Brumov

 

Exposice ve sklepení – hrad Brumov

 

Výhled z místní části Trnečnice – Brumov-Bylnice

 

Černýš hajní

 

Čekanka obecná

 

Pomník Andělíček – Valašské Klobouky

 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje – Brumov-Bylnice

 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje – Brumov-Bylnice

 

Kříž u kaple sv. Cyrila a Metoděje – Brumov-Bylnice

 

Výhled na město Brumov-Bylnice

 

Výškový profil trasy