Z pobytu ve Žďárských vrších rovnou přejíždíme na další dovolenou, a to do obce Drmoul pár kilometrů od Mariánských Lázní. Cestou se stavujeme v Koněprusích, ale na rozdíl od ostatních návštěvníků vynecháváme známé jeskyně a procházíme nádhernou naučnou stezku Zlatý kůň. Po ubytování v pensionu Styl a malém nákupu se pouštíme do přípravy programu na další dny. Zatímco předchozí dovolená byla míněná jako pěší s občasným výletem na kole, tady máme v plánu přesně opačný přístup – tedy především cyklistické vyjížďky doplněné nějakou procházkou.

 V neděli vyrážíme po cyklotrase č. 2137 a velmi brzy se zastavujeme u první pamětihodnosti, kterou je zaniklá vesnice Cech Svatého Víta. Dnes zde naleznete jen křížek, základy několika domů a informační tabuli. Kolem motokrosového areálu a prvního minerálního pramene, Svatovítské kyselky, se dostáváme k Panské rozhledně. Ta slouží zároveň jako telekomunikační věž, je poměrně vysoká ... a když fouká vítr, vyhlídková plošina se příjemně pohupuje. V blízké obci Tři Sekery nás zaujme bývalá Englova továrna, od níž směřuje naučná stezka Slatina k velmi neobvyklému Janovského prameni. Po červené turistické značce kolem rybníku Kajetán a následně údolím říčky Tichá přijíždíme do Broumova. Zanedlouho odbočujeme po č. 2202 do Chodského Újezdu (vesnická památková zóna, kostel povýšení sv. Kříže, pomník obětem válek, několik kaplí či soubor pomníků a soch u hřbitova). Pokračujeme po č. 2201 přes Zadní Chodov a Trstěnice zpět do Drmoulu, odkud ještě zajíždíme na okraj Mariánských Lázní na oběd.

 Pondělní výlet zahajujeme cyklotrasou č. 2069 kolem trojice minerálních pramenů (Panská, Potoční a Štolní kyselka). Opomenout nemůžeme ani blízký lesní židovský hřbitov. Projíždíme přes Tři Sekery, na rozcestí U Kamence měníme trasu za č. 36 a posléze (U Helmutova kříže) za č. 2135. Ta nás přes Jedlovou (další kyselka) a Starou Vodu přivádí do Lázní Kynžvart, kde stojí za zmínku například zámek nebo dvojpramen Helena a Viktor. Následuje poměrně výživné stoupání do osady Kladská. Tady nejdříve obědváme v restauraci U Tetřeva (výborná zvěřina) a poté si prohlížíme hrobku někdejšího majitele zdejšího loveckého zámečku – Otto Sigismund, Prinz von Schönburg-Waldenburg. Mezi zdejšími rybníky přijíždíme na rozcestí Potok Rota, odbočujeme po č. 2140 a sjíždíme do Mariánských Lázní. Cestou míjíme Duncanovu vyhlídku, z níž jsou však vidět pouze okolní stromy. Místními cyklostezkami se kolem Lesního pramene, vyhlídky Karola (opět jen stromy) a Balbínova pramene dostáváme k židovskému hřbitovu, který je rozhodně větší a honosnější než ten drmoulský ráno – což ovšem neznamená hezčí. Přes Velkou Hleďsebi a Hamrníky (trasy č. 604 a 2137) se vracíme zpět do Drmoulu, kde se ještě na chvíli zastavujeme v restauraci u fotbalového hřiště.

  

Zaniklá vesnice Cech Svatého Víta – Drmoul

 

Svatovítská kyselka – Trstěnice

 

Výhled z Panské rozhledny na Drmoul a Mariánské Lázně

 

Panská rozhledna – Drmoul

 

Janovského pramen – Stará Voda

 

Památník Josefu Mináři – Broumov

 

Vesnická památková zóna – Chodský Újezd

 

Památník – Chodský Újezd

 

Židovský hřbitov – Drmoul

 

Kříž U Oříšku – Tři sekery

 

Zámek – Lázně Kynžvart

 

Klika zámecké brány – Lázně Kynžvart

 

Umírající jelen – Kladská (Mariánské Lázně)

 

Lovecký zámeček – Kladská (Mariánské Lázně)

 

Hrobka Otto Sigismunda – Kladská (Mariánské Lázně)

 

Balbínův pramen – Mariánské Lázně

 

Židovský hřbitov – Mariánské Lázně

 

Židovský hřbitov – Mariánské Lázně

 

Výškový profil trasy – neděle

 

Výškový profil trasy – pondělí