Podruhé v životě se účastníme dlouholeté akce Noc kostelů a vybíráme si známý dřevěný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v ostravském obvodě Hrabová. Tato stavba sice pochází ze 16. století, nicméně po rozsáhlém požáru v roce 2002 z ní téměř nic nezůstalo a dnes tak můžete spatřit pouze repliku s několika málo fragmenty původní budovy. V rámci akce mohli návštěvníci kromě běžně přístupných prostor spatřit například i varhanní kruchtu, podkroví či věž se zvony. Jako obvykle byl o prohlídku velký zájem a pořadatelé zaznamenali 431 hostů.

 

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

 

Interiér kostela

 

Oltář

 

Desáté a jedenácté zastavení křížové cesty

 

Pohled z varhanní kruchty

 

Klaviatura varhan

 

Zvon sv. Klára

 

Podkroví

 

Model kostela

 

Součástí programu byl i zpěv liturgických písní

 

Vstupní prostory kostela