Po třech výletech v oblasti Vítkovské vrchoviny tentokrát směřujeme pro nás tradičnějším směrem, tedy do Moravskoslezských Beskyd. Vycházíme od železniční stanice v Ostravici a po chvíli se ocitáme v areálu Beskydského pivovárku, kde si zpříjemňujeme začátek akce. Poté pokračujeme po cyklotrase č. 461 (nebo č. 6113) k vodní nádrži Šance. Zde obdivujeme loni dokončenou rozsáhlou rekonstrukci hráze, načež se napojujeme na Krkavčí stezku a úbočím hory Čupel přicházíme ke známému hotelu Zlatý orel. Přes řeku Ostravici se dostáváme do místní části Ujmiska, kde stojí za zmínku památná lípa malolistá. Pomalu se vracíme zpět do Ostravice, v níž nás ještě čeká prohlídka exposice Ráj dřevěných soch (autor Luděk Vančura) a na závěr oběd v Beskydském pivovárku.

 

Beskydský pivovárek – Ostravice

 

Potok Mazák – Ostravice

 

Bývalý lom u rozcestí Mazák – Ostravice

 

Jeden z malých potoků nad vodní nádrží Šance – Staré Hamry

 

Hráz vodní nádrže Šance – Staré Hamry

 

Pamětní deska připomínající rekonstrukci vodní nádrže – Staré Hamry

 

Bezpečnostní přepad vodní nádrže Šance – Staré Hamry

 

Hrázní objekt – Staré Hamry

 

Vodní nádrž Šance – Staré Hamry

 

Výhled z hráze směrem na Ostravici

 

Les Pod Čuplem – Ostravice

 

Buk lesní

 

Hotel Zlatý orel – Ostravice

 

Socha u hotelu Zlatý orel – Ostravice

 

Lípa na Ujmiskách – Ostravice

 

Výhled z místní části Ujmiska na Lysou horu

 

Ráj dřevěných soch – Ostravice

 

Ráj dřevěných soch – Ostravice

 

Ráj dřevěných soch – Ostravice

 

Výškový profil trasy