První letošní zahraniční výlet (pokud nepočítám pár kroků na rakouském území během našeho pobytu na jižní Moravě) směřuje do polské Wrocławi (česky Vratislav). Tato metropole Dolnoslezského vojvodství se rozkládá na obou březích řeky Odry, jejíž ramena tvoří Tumski ostrov, který je naší úvodní zastávkou. Z množství zdejších pamětihodností si prohlížíme především katedrálu sv. Jana Křtitele s vyhlídkovou věží a nedaleký kostel sv. Kříže a sv. Bartoloměje. Přecházíme do Starého Města, v němž stojí za zmínku hlavní náměstí Rynek s radnicí, budova Polské pošty, kostel sv. Vojtěcha, tržnice, Zednická bašta a další historické i moderní stavby. Nelze si nepovšimnout množství malých soch skřítků (krasnale), kterých se po celém městě nachází již téměř 400. Následuje přestávka na oběd a přesun do místní zoologické zahrady.

 

Řeka Odra z mostu Míru, vzadu Tumski ostrov

 

Katedrála sv. Jana Křtitele

 

Výhled z věže katedrály sv. Jana Křtitele na kostel sv. Kříže a sv. Bartoloměje

 

Tumski most

 

Siesta na náměstí Nowy Targ

 

Socha koně od Zbigniewa Frączkiewicza na ulici Szewska

 

Kostel sv. Máří Magdalény

 

Budova na křižovatce ulic Szewska a Oławska

 

Náměstí Rynek s radnicí

 

Radnice

 

Vím, já to vím, jsem básník, já jsem básník...

 

Vinař Franek

 

Rynek

 

i2 Development

 

Hotel Double Tree

 

Kostel sv. Vojtěcha

 

Tržnice

 

Zednická bašta

 

Zátoka Gondoly

 

Výškový profil trasy (včetně odpolední zoo)