Po přibližně dvou měsících vyrážíme na výlet opět ve větším počtu – konkrétně se jedná o devět turistů. Parkujeme u obecního úřadu v Morávce a začínáme stoupat po modré turistické značce kolem bývalé chaty České srdce a pensionu Jízdárna. O něco výše se nachází vyhlídkové místo, které za dobré viditelnosti umožňuje spatřit např. Travný nebo Lysou horu. Vzhledem k dnešnímu počasí oba vrcholy spíše jen tušíme ukryté v nízké oblačnosti, a tak pokračujeme dále. Zanedlouho značku opouštíme a odbočujeme k hospůdce Atelier. Jak je již z názvu patrné, funguje i jako výstavní prostor uměleckých děl, především paní Bronislavy Ulmanové. Nás ovšem zcela prozaicky více zajímá pivo, likéry a netradiční pokrmy. Když vše dostatečně ochutnáme, vracíme se zpět na modrou, která nás po chvíli přivádí k neznačené cestě vedoucí úbočím hory Ropička. Pozvolna klesáme, napojujeme se na zelenou a vracíme se zpět do Morávky.

 

Pension Jízdárna

 

Saně u pensionu Jízdárna

 

Jezírko u pensionu Jízdárna

 

Buk lesní

 

Výhled Nad Jízdárnou

 

Odbočka k hospůdce Atelier

 

Hraniční kámen

 

Hospůdka Atelier

 

Hospůdka Atelier

 

Rozcestí pod Ropičkou

 

Krásy zimy

 

Kříž

 

Výškový profil trasy