Za posledních pět let se jedná již o náš čtvrtý štědrodenní výlet. Protože tentokrát počasí nemá pro procházky příliš pochopení, vydáváme se jen do ostravské části Polanka nad Odrou. Parkujeme Na Honculi, odkud vycházíme neznačenou cestou kolem rybníků Nová Louka, Velký Budní, Velký Vaček (nově Váček) a Kačírek. Nálada je spíše pošmourně podzimní – nikde žádný sníh ani nic jiného, co by připomínalo Vánoce. U říčky Polančice se napojujeme na červenou turistickou značku, kterou však vzápětí opouštíme, načež se mezi Malým a Velkým Budním vracíme zpět k Odře a dále k výchozímu místu. Tady se již chystá rodinná kapela Marod se svým programem. Pod názvem Zlaté prase na útěku nám zazpívají několik koled i vlastních písní, ochutnáme cukroví doplněné o něco tvrdšího, vyměníme „péefka“ a na závěr pustíme po Odře papírové lodičky s přáním všeho dobrého.

 

Velký Vaček

 

Cesta kolem rybníků

 

Kačírek

 

NPR Polanská niva

 

Místy to vypadalo skoro jako na jaře

 

Šípky

 

Na koncert Marodu dorazilo poměrně hodně lidí

 

Polovina současné sestavy skupiny Marod – zleva Andrea Matlášková a Lubomír Vejmola

 

Marod – zleva René Racek, bývalá členka Alena, René Tesák a Andrea Matláškovi

 

Na místě se nacházelo velké množství různých dobrot

 

Perníčky...

 

Lodička na Odře

 

Výškový profil trasy