Na tento výlet se chystáme již poměrně dlouho a dnes konečně nastala ta správná chvíle. Parkujeme v Městě Albrechtice u náměstí ČSA. První zastávku vzápětí obstarává nedaleký kostel Navštívení Panny Marie. Pokračujeme k Celnímu rybníku a dále na hraniční přechod Město Albrechtice / Opawica. Odsud začínáme výrazněji stoupat po Městském turistickém okruhu, který vede souběžně s červenou turistickou značkou a kopíruje česko-polskou hranici. Zanedlouho se před námi otevírají nádherné výhledy do okolí. Po chvíli vstupujeme do lesa, v němž nejdříve procházíme přes vrchol Na Hranici (541 m n. m.) a poté už obdivujeme (dvoj)rozhlednu na Hraničním vrchu (536 m n. m.). Počasí nám přeje, a tak se zde zdržujeme poměrně dlouho. Nakonec sestupujeme ke kapličce, kde začíná cca 2 km dlouhá naučná stezka S pohádkou ke Krtečkově studánce. Od studánky směřujeme do Třemešné, přesněji do její části Rudíkovy. Nejdříve míjíme kapli a hasičskou zbrojnici s historickým vozem, zanedlouho pak další kapli na Máslovém pahorku. Pomalu se vracíme zpět do Města Albrechtice, na jehož okraji si ještě prohlížíme právě rekonstruovanou hrobku rodiny Keil von Eichenthurn. Závěrečná část naší trasy vede kolem místního golfového hřiště a bývalého zámeckého pivovaru.

 

Kostel Navštívení Panny Marie – Město Albrechtice

 

Celní rybník – Město Albrechtice

 

Boží muka – Město Albrechtice

 

Hraniční přechod Město Albrechtice / Opawica

 

Výhled nad rozcestím Pod Hraničním vrchem

 

Dub letní

 

Výhled z úbočí Hraničního vrchu na Město Albrechtice

 

Vyhlídka na úbočí Hraničního vrchu

 

Na Hranici

 

Rozhledna Hraniční vrch

 

Rozhledna Hraniční vrch

 

Výhled směrem na Třemešnou

 

Krtečkova studánka

 

Rákosníček

 

Louka nad obcí Rudíkovy (Třemešná)

 

Vpravo kaple, vlevo hasičská zbrojnice s historickým vozem – Rudíkovy (Třemešná)

 

Kaple na Máslovém pahorku – Rudíkovy (Třemešná)

 

Výhled na Město Albrechtice

 

Hrobka rodiny Keil von Eichenthurn – Město Albrechtice

 

Výškový profil trasy