Při návratu ze severních Čech se zastavujeme v Kutné Hoře. V tomto bývalém hornickém městě je bezpochyby největším lákadlem gotický chrám sv. Barbory, který patří do seznamu UNESCO. My si jej prohlížíme pochopitelně nejen zvenčí, ale především uvnitř. Neodpustím si poznámku, že mně osobně se líbí mnohem více než známější katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Dále pokračujeme obědem a procházkou po blízkém okolí, načež definitivně zakončujeme letošní prázdniny a odjíždíme domů.

 

Chrám sv. Barbory

 

Výhled na centrum Kutné Hory

 

Jeden z vedlejších oltářů v chrámu sv. Barbory

 

Vitráž – chrám sv. Barbory

 

Freska – chrám sv. Barbory

 

Hlavní oltář – chrám sv. Barbory

 

Socha horníka – chrám sv. Barbory

 

Vedlejší oltář – chrám sv. Barbory

 

Hlavní loď – chrám sv. Barbory

 

Kroužená klenba – chrám sv. Barbory

 

Chrám sv. Barbory z ochozu

 

Dřevěná socha – chrám sv. Barbory

 

Varhany – chrám sv. Barbory

 

Ochoz – chrám sv. Barbory

 

Křížová cesta – chrám sv. Barbory

 

Skleněné svícny – chrám sv. Barbory

 

Kaple Božího těla

 

Barborská ulice, vlevo Jezuitská kolej