Ve středu se opět vydáváme na cyklovýlet, i když nejdříve nás čeká přesun auty do Doks u Máchova jezera. Vyjíždíme po cyklotrasách č. 3045 a 3054. Z Hradčanské cesty odbočujeme po žluté a zelené turistické značce ke skalním útvarům Psí kostel a Skalní brána. Pokračujeme po Staré lipské cestě (cyklotrasa VLS) do Hradčan (část Ralska). U zdejší záchranné stanice pro handicapované živočichy se v Lone Star Saloonu občerstvujeme, načež směřujeme kolem rybníků Hradčanský, Držník a Strážovský až k Vavrouškovu. Po zelené přijíždíme do Ralska, kde stojí za zmínku kostel sv. Havla či chátrající pevnost Kuřivody. Museum s pyrotechnickou exposicí vynecháváme a pokračujeme po cyklotrase č. 25. Krásným borovým lesem se dostáváme k Fleslovu jezírku s několika pískovcovými sochami. Zanedlouho měníme trasu za 3045 a po chvíli se ocitáme v obci Bezděz pod stejnojmenným hradem. V restauraci s příhodným jménem Vyhlídka obědváme a poté pokračujeme zpět k Máchovu jezeru, v němž si nemůžeme nechat ujít krátkou koupel.

 Čtvrtek začíná opět automobilovým přejezdem, tentokrát do Mšena. Cestou i po zaparkování bohužel řešíme drobné technické problémy a samotný výlet tak zahajujeme až o půl dvanácté, pročež je nám jasné, že původně naplánovanou trasu budeme muset výrazně zkrátit. Po cyklotrase č. 6000 se nádhernou krajinou (zahrnující velmi terénní úsek lesem i skalami) dostáváme do Vojtěchova. Krátká odbočka nás vede k Jestřebickým pokličkám a kalvárii. Pokračujeme po 142 a zanedlouho následují opět Pokličky. Míjíme bývalý mlýn Hlučov a po chvíli se ocitáme u skalního hradu Nedamy – tedy lépe řečeno u toho mála, co z něj zbylo. Poté nás čeká změna trasy na 0010 a prudké stoupání na hrad Kokořín, kam k úžasu mnohých kolemjdoucích s přehledem vyjíždíme. V samotné obci se nachází rovněž méně známý zámek, ten však není veřejnosti přístupný. Kolem zvoničky v Janově Vsi a lesního židovského hřbitova v Bosyni přijíždíme do Vysoké. Po 8169 klesáme k rybníku Lhotka, u něhož se napojujeme na 142 vedoucí do Harasova (osada ležící na pomezí Vysoké a Kokořína). Zde obdivujeme netradiční skalní byt i reliéfy. Za zmínku ještě stojí rybník a bývalý hotel. Kousek se vracíme a po 8170 stoupáme do Nebužel, odkud už směřujeme zpátky do Mšena.

 

Psí kostel – Ralsko

 

Skalní brána – Ralsko

 

Letecká puma – Hradčany (Ralsko)

 

Tvrz Kuřivody – Ralsko

 

Hrad Bezděz

 

Přístaviště Borný na Máchově jezeře – Doksy

 

Polní cesta nad Mšenem

 

Průsečná skála – Mšeno

 

Skalní kaple – Mšeno

 

Kalvárie pod Jestřebicemi – Dobřeň

 

Pokličky – Mšeno

 

Skalní hrad Nedamy – Dobřeň

 

Zámek – Kokořín

 

Zvonička – Janova Ves (Kokořín)

 

Židovský hřbitov – Bosyně (Vysoká)

 

Reliéf Ježíše Krista – Harasov (Vysoká)

 

Rybník Harasov – Kokořín

 

Skalní byt – Harasov (Vysoká)

 

Bývalý hotel – Harasov (Kokořín)

 

Výškový profil trasy – středa

 

Výškový profil trasy – čtvrtek