Za jednu z největších ostravských kulturních událostí tohoto roku lze bezpochyby označit zahájení provozu městské galerie PLATO v dočasných prostorách bývalého hobbymarketu Bauhaus. Většina obyvatel moravskoslezské metropole sice pravděpodobně netrpělivě očekává slíbenou rekonstrukci budovy jatek, kam se má galerie nakonec přestěhovat, ale na druhou stranu jsou titíž lidé – po všeobecně známých peripetiích se vznikem důstojných výstavních prostor – bezpochyby vděčni alespoň za momentální stav. A protože několik let vyklizený objekt potřebuje nejdříve zařídit, v letošním roce nás čeká řada výstav nazvaných Dočasné struktury, které budou postupně sloužit k vytvoření funkčního zázemí galerie. Dnes se v rámci Dočasných struktur 1 mohli návštěvníci seznámit s knihovnou, bistrem a prodejnou. Neméně důležitou výzdobu „5000 m2 pro umění“ tvoří díla laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art. Vernisáže se zúčastnila nejen celá řada osobností zdejšího kulturního života, ale i „obyčejní“ příznivci umění. Marně vzpomínám, na které vernisáži v poslední době se sešlo několik stovek lidí. A převážná část z nich odcházela bezpochyby nadšená ... důkazem budiž například velmi pochvalná recenze Ivana Mottýla, který se dokonce nebojí mluvit o „zázraku nedaleko Stodolní“. Zahájení se ujali ředitel galerie Marek Pokorný a primátor města Tomáš Macura. Nepatrnou vadou na kráse celého podvečera bylo snad jen horší ozvučení při úvodních projevech ... ale kdo by hledal chyby na tak slavnostní a dlouho očekávané chvíli, že?

  

Lampa v knihovně

 

Radim Labuda – Tihle (sociální situace)

 

Michal Pěchouček – Chodba

 

Matyáš Chochola – Being Trendy isn’t Trendy Anymore

 

Herec Vladimír Polák (vpravo)

 

Zleva Milan Houser – Série II a Johana Pošová – Série III (prodejna)

 

Primátor Ostravy Tomáš Macura a ředitel galerie Marek Pokorný (zleva)

 

Návštěvníků vernisáže přišlo skutečně hodně

  

Mladé adeptky umění

  

Přišla i nejmladší generace obdivovatelů umění

 

Marek Pokorný ocenil i své nejbližší spolupracovnice – zleva Lenka Liberdová a Zuzana Šrámková

 

Tomáš Macura při rozhovoru pro regionální televizi Polar

 

Roman Štětina – Auditorium

 

David Černý – Jesus Christ

 

Jan Šerých – Vzájemná šetření (knihovna)

 

Dominika Olszowy – PLATO Café (bistro)

 

Ján Mančuška – Kolonie

  

Lukáš Rittstein – Ptáci

 

Prostor galerie působí skutečně monstrózně

  

Městská galerie PLATO