Pod názvem Výkvět byla ve vestibulu Domu kultury města Ostravy zahájena výstava toho nejlepšího, co se podařilo vytvořit žákům a žákyním oboru Grafický design Střední umělecké školy za poslední přibližně tři roky. Tento obor se člení na tři zaměření (animace, grafika, ilustrace) a je dlouhodobě nejžádanějším oborem mezi uchazeči o studium na zmíněné škole. Úvodního slova se ujal historik umění a pedagog Mgr. Martin Drábek. Svůj osobitý pohled na vystavená díla posléze nabídla také dvojice hostů z Ruska – Vasil a Spasil. Vernisáže se zúčastnilo přibližně 150 návštěvníků, i když je nutné přiznat, že většinu tvořili lidé spojení s vystavující školou.

 Počasí láká k prvnímu letošnímu výletu na kole, a tak je zřejmé, že nás nečeká nic náročného. Ostravskou cyklotrasou A se přes městské části Zábřeh a Výškovice dostáváme do Polanky nad Odrou. Tady se napojíme na trasu I, která se v Klimkovicích mění na č. 6011. Při výjezdu z Klimkovic odbočujeme po zelené turistické značce a proti proudu Polančice směřujeme ke zbyslavické Kouzelné studánce. U ní se setkáváme s ostatními cyklisty i turisty, načež rozděláváme oheň a pouštíme se do vaření vaječiny; v průběhu dne ovšem dojde řada i na jiné pochoutky. Kolem druhé hodiny se vydáváme po zelené zpět do Klimkovic a dále až do Jistebníku. V proslulé restauraci U Matěje si dopřáváme občerstvení. Přejíždíme do Košatky (část Staré Vsi nad Ondřejnicí), odkud odbočujeme po cyklotrase L přes Proskovice a Starou Bělou zpět na A, která nás přivádí domů.

 Dnešního výletu se po delší době účastní větší počet turistů (konkrétně třináct). Začínáme v Komorní Lhotce u hotelu Santis. Vycházíme po modré turistické značce přes Odnohu, odkud se stálým stoupáním dostáváme na rozcestí Kotař a zanedlouho i k chatě Na Kotaři. Po krátkém občerstvení pokračujeme po červené úbočím hory Lipí. Na rozcestí pod vrcholem Ropička (918 m. n. m.) měníme značku za zelenou, následně na Ropičníku za žlutou a ocitáme se u hotelu Ondráš. Doplňujeme tekutiny, po naučné stezce Pokladů Godula scházíme k Památníku vydání tolerančního patentu, naposledy střídáme značku a po zelené klesáme zpět do Komorní Lhotky.

 Podobně jako minulou neděli nás čeká krátká odpolední procházka. Po zaparkování v ostravském obvodu Plesná si nejdříve prohlížíme interiér kostela sv. Jakuba Staršího, načež pokračujeme neznačenou polní cestou do Děhylova. Tady se napojujeme na naučnou stezku Z Dobroslavic do Děhylova, která mimo jiné vede kolem Zámecké studánky nebo zříceniny mostu v zámeckém parku. V Dobroslavicích nás ještě zaujmou dva smírčí kříže z 15. až 16. století a poté již po žluté turistické značce směřujeme zpět do Plesné.

 Po včerejší krátké procházce se vydáváme na regulérní výlet, i když navzdory našim zvyklostem vyjíždíme autem až k turistické chatě Ondřejník. Po úvodním načerpání energie se necháváme vést modrou turistickou značkou a přes sedla Ondřejník a Skalka zvolna stoupáme až na vrchol Skalka (964 m. n. m.). Vzhledem k probíhajícímu tradičnímu prvomájovému výstupu se zde nachází velké množství lidí, ovšem na druhou stranu tady pořádající Okrašlovací spolek Rozhledna rozdává pivo a špekáčky. Po krátkém odpočinku a občerstvení scházíme na naučnou stezku Skalka, která nás úbočím masivu Ondřejník přivádí zpět k výchozímu místu.

 Dnes nás čeká přibližně šestikilometrová procházka v ostravském obvodu Svinov. Začínáme u autobusové zastávky Fibichova a kolem rybníka Rojek se dostáváme na naučnou stezku Rezavka. Přicházíme k Novému rybníku, na jehož břehu se nachází malá vyhlídková věž. Nedaleko potkáváme užovku obojkovou, načež pokračujeme podél potoka Mlýnka. Poblíž vlakové tratě řešíme první problém s rozvodněným vodním tokem a k další cestě tak využíváme železniční most. Přicházíme na břeh Odry, která nás přivádí k ulici Rudná. V její blízkosti opět poněkud zápasíme s množstvím vody, nicméně jsme úspěšní a pomalu se tak začínáme vracet k rybníku Rojek. Těsně před ním nás čeká poslední obcházení zatopeného území a zanedlouho náš výlet končí.

 Parkujeme u horské chaty Kozinec a vycházíme po zelené turistické značce. Přes rozcestí U Malého Kozince pokračujeme do sedla Pod Ostrým, odkud stoupáme po žluté k chatě Ostrý. Tady nás čeká obvyklé občerstvení, tedy polévka s pivem. Následuje další stoupání – nejdříve po modré a posléze neznačenou pěšinou – na samotný vrchol Ostrý (1044 m. n. m.). Vracíme se na modrou, která nás přes Velký Kozinec přivádí zpět k výchozímu místu, kde dnešní výlet zakončujeme pozdním obědem.

 Na ostravském Masarykově náměstí probíhá celý týden akce s názvem Velikonoční jarmark. Vzhledem k předpovědi počasí a dalším okolnostem se rozhodujeme pro návštěvu hned první den. Kromě stánků s nabídkou jídla, pití a množstvím velikonočního i jiného zboží zde můžete najít také živá zvířata nebo dětský kolotoč. Doprovodný program zahrnuje vystoupení folklorních souborů, ukázky práce kováře a v dalších dnech rovněž řezbářů. Prostě jedna ze zdejších tradičních akcí, která alespoň na krátkou dobu dokáže oživit centrum Ostravy.

 Po zaparkování u Skokanského areálu Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm začínáme postupně zdolávat 428 schodů. Stoupání si zpříjemňujeme nejen odpovídáním na otázky Lvíčkova výškového kvízu, ale především výhledy na Frenštát a jeho okolí. Zanedlouho se ocitáme v trojanovické části Horečky, kde si nemůžeme nechat ujít poměrně nedávno otevřenou exposici Život v korunách stromů. Na téměř sto metrů dlouhé a až šestnáct metrů vysoké stezce se návštěvníci mohou zábavnou formou seznámit se životem zdejších ptáků a hmyzu. Po důkladném prozkoumání pokračujeme kolem restaurace Rekovice ke zvoničce Strážkyně Beskyd. Odsud je krásně vidět Velký Javorník, nicméně my se vydáváme ke kapli Panny Marie Lurdské. V blízké stylové hospůdce Koliba nad Vlčinou si dopřáváme oběd, načež směřujeme k Valašské hospodě U Janíka, která momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Z vyhlídky u nedalekého pomníku Břetislava Bartoše chvíli pozorujeme Frenštát i masiv Ondřejník, následně sestoupíme k řece Lubině a podél ní se vracíme zpět k výchozímu místu.

 Galerie Opera (umístěná v budově Divadla Jiřího Myrona) slouží jako výstavní prostor především pro fotografy. Dnes zde představuje svou tvorbu MgA. Mgr. Ondřej Durczak. Nynější doktorand Institutu tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university v Opavě návštěvníky ve dvou cyklech seznamuje se svým pohledem na zašlou slávu bývalých hornických oblastí. Zatímco Ostravsko obsahuje některé fotografie z dlouhodobého projektu Ostrava v důchodu, který byl presentován např. na výstavě a zakončen vydáním stejnojmenné knihy, Karvinsko si tady odbývá výstavní premiéru. Za hlavní motiv Ondrových prací lze bezpochyby považovat již zmíněné hornictví a těžký průmysl (doly, vysoké pece apod.), ale naleznete zde i aspekty běžného života (toalety, nádraží, koupaliště atd.). U některých snímků autor využívá dobové fotografie. Výstavu zahájili zástupce vedoucího ITF Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., a pedagog ITF doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D. Několik slov pochopitelně pronesl i vystavující autor.

 V galerii Na Schodech (budova Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba) probíhá vernisáž výstavy všestranné ostravské výtvarnice Doroty Kaustové. Po své loňské první výstavě v brušperské galerii Chagall dnes pod názvem Životy představuje mnohem rozsáhlejší výběr svých různorodých děl. Zastoupeny jsou animace, kresby, malby a smalty. Slavnostního zahájení se účastní více než stovka obdivovatelů umění, což autorku poněkud uvádí do rozpaků. Moderování akce se ujala Bc. Pavlína Nováčková, která je známá především jako kronikářka či kulturní referentka městského obvodu Vítkovice. Za porubskou radnici promluvili starosta Ing. Petr Mihálik a místostarostka Mgr. Zuzana Bajgarová. Kulturní program v podobě hudebního vystoupení obstarali žáci Základní umělecké školy Ostrava-Poruba na ulici J. Valčíka. Velmi důležitou součástí vernisáže se stala dražba dvou vybraných děl. Tu vedl otec vystavující autorky Mgr. Petr Kausta, kterému se pro nadaci Archa Chantal (zastoupenou ředitelkou Mgr. Terezou Valentovou) podařilo po napínavém průběhu získat 16500 Kč, za což patří velký dík všem zúčastněným, ale především vydražitelům.

 Dnešní výlet zahajujeme odstavením aut na parkovišti v obci Raškovice. Odsud se autobusem přemisťujeme do obce Krásná, konkrétně na známé východiště turistických tras Visalaje. Ve zdejší restauraci si dopřáváme pivo s kapkou něčeho ostřejšího a následně vycházíme po zelené turistické značce. Tu na rozcestí Travný vyměníme za modrou a pokračujeme ve stoupání k samotnému vrcholu. Ačkoliv je teplota mnohem vyšší než minulý týden a většina z nás jde v tričku s krátkým rukávem, nachází se zde více či méně souvislá sněhová pokrývka. I přesto zanedlouho dobýváme pátou nejvyšší (1203 m. n. m.) horu Moravskoslezských Beskyd. Po nezbytných oslavách a občerstvení se vydáváme na sestup, který je zpočátku díky všudypřítomnému sněhu poněkud dobrodružný. Nicméně vše zdárně zvládáme a po několika stovkách metrů se zase ocitáme v letních podmínkách. Přes rozcestí Na Přelači scházíme do Pražma a Raškovic, kde se odměňujeme obědem v restauraci hotelu Ondráš.

 Další z řady pohodových výletů začínáme na parkovišti v obci Morávka, odkud vycházíme po žluté turistické značce. Vytrvalým stoupáním se kolem Liščího pramene a bývalé horské samoty Kubošovice dostáváme na rozcestí Pod Velkým Lipovým. Pokračujeme po červené přes vrchol Příslop (946 m. n. m.) k turistické chatě Ropička, která je však již delší dobu uzavřena. Občerstvení tak probíhá pouze venku z našich vlastních zásob. Poté scházíme po zelené do údolí Velkého Lipového potoka a následně zpět do Morávky. Zatímco zde je jaro již v plném proudu, na hřebenu jsme se setkali se zimou, námrazou, sněžením a o 7 °C nižší teplotou.

 Mladý ostravský výtvarník BcA. David Vojtuš letos představuje svá díla již potřetí. Dnešní vernisáž probíhá v oderské galerii PAPE. Pod názvem Kůže tuše autor presentuje podobná díla jako na své lednové výstavě LDPE-ink. Tentokrát však nepoužívá pouze černou tuš, ale přidává modrou. Výsledek tak působí na diváka o něco „lépe“, je barevnější a výraznější. Kromě dvou velkoformátových „obrazů“ jsou součástí instalace rovněž volně zavěšená fólie nebo menší kousky uzavřené ve skleněných lahvích. Výstavu uvedl jeden z provozovatelů galerie MgA. Pavel Kozubík, odbornými postřehy přispěl historik umění Mgr. Martin Drábek a několik slov pochopitelně pronesl i sám autor. Hudební vystoupení obstarala dvojice Jan Olšina a Martin Pajurek.

 V ostravské Zeyerově ulici nedaleko Masarykova náměstí probíhá v rámci festivalu Templfest odhalení památníku obětem holocaustu (sami Židé často používají hebrejské označení šoa). Tento pomník se nachází poblíž bývalé hlavní městské synagogy, kterou nacisté na počátku okupace vypálili a následně nechali zdemolovat. Předchozí památník postupně podlehl času i zlodějům, tudíž se židovská obec rozhodla pro jeho obnovení. Slavnostní akci moderovala předsedkyně Židovské obce v Ostravě PhDr. Milena Slaninová, dále promluvili vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, biskupský vikář Ostravsko-opavské diecéze Mgr. Vít Zatloukal a také jeden z hlavních iniciátorů obnovy MgA. Jiří Hrdina. Přítomni byli rovněž zástupci kraje i města, předseda Federace židovských obcí v ČR Ing. Petr Papoušek a v neposlední řadě autoři pomníku Eva Jančeková (návrh) s Lukášem Dvorským (provedení) z Fakulty umění Ostravské university. Českou hymnu a několik židovských písní zazpíval sbor Gymnasia Olgy Havlové.