Výchozím místem našeho dalšího výletu v jižních Čechách se stává město Nové Hrady na úpatí Novohradských hor. Po zaparkování na náměstí Republiky s radnicí a nedalekým kostelem sv. Petra a Pavla scházíme kolem historické kovárny či gotického hradu k budově bývalého pivovaru. Tady vstupujeme do národní přírodní památky Terčino (někdy též Terezino) údolí. Po stejnojmenné naučné stezce stoupáme ke Švýcarskému domu s blízkým Gabrieliným rybníkem, od něhož pokračujeme k tvrzi Cuknštejn. Pozvolna klesáme k řece Stropnice, z níž se odděluje vodní kanál, který napájí uměle vytvořený Stropnický vodopád. Opodál se nachází zřícenina bývalého Modrého domku. Poté nás čekají Lázničky (dřívější Václavovy lázně) s výborným jídlem i pivem. Nakonec ještě míjíme bývalý hamr (mlýn) a vracíme se zpět do centra města.

  

Radnice na náměstí Republiky

 

Gotický hrad

 

Věž hradu s mostem a vstupní branou

 

Zima před vstupem do hradu

 

Typický bílý dřevěný most v Terčině údolí

 

Gabrielin rybník

 

Terčino údolí

 

Malý rybník u tvrze Cuknštejn

  

Tvrz Cuknštejn

 

Louka u tvrze Cuknštejn

 

Skalní útvar

 

Vlevo řeka Stropnice, vpravo vodní kanál napájející Stropnický vodopád

 

Stropnický vodopád

 

Bývalý Modrý domek

 

Lázničky

 

Cesta u Lázniček

 

Historická kovárna

 

Kostel sv. Petra a Pavla

 

Kostel sv. Petra a Pavla

 

Výškový profil trasy