Cestou z naší dovolené v Krušných horách si děláme přestávku v Lipnici nad Sázavou. Tato obec je známá především jako místo pobytu spisovatele Jaroslava Haška, který zde napsal velkou část svého nejslavnějšího díla. Kromě domku pod hradem, v němž autor bydlel, pracoval na Osudech dobrého vojáka Švejka i v blízkém hostinci U České koruny. Ten nyní provozuje jeho vnuk a my zde výborným obědem zahajujeme svou zdejší návštěvu. Poté nás čeká prohlídka hradu Lipnice. Ta probíhá bez průvodce, pouze s obdrženými informačními materiály, což nám maximálně vyhovuje. Za zmínku stojí určitě obě vyhlídkové věže – Velká a Samson, dále sklepení se studnou nebo kaple sv. Vavřince.

  

Restaurace U České koruny

 

Trčkovský palác

 

Výhled z Velké věže na obec

 

Výhled z Velké věže přes Trčkovský palác na Thurnovský palác a věž Samson (vpravo)

 

Zbrojnice

 

Zprava Mázhaus, Samsonova věž a Thurnovský palác, vlevo stěna Trčkovského paláce

 

Trčkovský palác, vzadu Velká věž

 

Stěna Thurnovského paláce

 

Kočár v Thurnovském paláci

 

Obytná věž Samson

  

Model hradu

 

Prevét ve věži Samson

 

Výhled z věže Samson – vpravo Trčkovský palác, vzadu uprostřed Velká věž

 

Věž Samson

 

Kaple sv. Vavřince

  

Sklepení pod Thurnovským palácem

 

Studna

 

Rumpál