Víceméně náhodou se dozvídáme o výstavě betlémů v olomouckém kostele sv. Michala. Po krátkém pátrání na internetu zjišťujeme, že ostatní svatostánky hanácké metropole nezůstávají pozadu, a rázem tak máme program na dnešní den. Parkujeme několik set metrů od katedrály sv. Václava, která se stává naší první zastávkou. Kromě velkého betlému v samotném kostele se nachází celá řada menších v podzemní kryptě, v níž rovněž naleznete mausoleum s pozůstatky olomouckých biskupů. Poté se přesouváme do kostela Panny Marie Sněžné. Následuje kostel sv. Michala s velkým betlémem, soškou Pražského Jezulátka a výstavou mnoha betlémů v křížové chodbě. Na Dolním náměstí obědváme v restauraci U Červeného volka a pokračujeme do kostela Zvěstování Páně, jehož betlém obsahuje kromě tradičních postav i velblouda a slona. Poslední dvojice betlémů se nachází v kostele sv. Mořice. Výlet uzavíráme na vánočních trzích na Horním náměstí a především v cukrárně Madlén na Dolním náměstí. Potom se už jen kolem botanické zahrady vracíme zpět k autu.

 

Betlém – katedrála sv. Václava

 

Betlém – katedrála sv. Václava

 

Mausoleum olomouckých biskupů – katedrála sv. Václava

 

Rakev biskupa Karla II. Lichtenštejn-Calstelcorna

 

Krypta katedrály sv. Václava

 

Krypta katedrály sv. Václava

 

Betlém – kostel Panny Marie Sněžné

 

Betlém – kostel Panny Marie Sněžné

 

Kostel Panny Sněžné

 

Betlém – kostel sv. Michala

 

Kostel sv. Michala

 

Výstava betlémů – kostel sv. Michala

 

Výstava betlémů – kostel sv. Michala

 

Pražské Jezulátko – kostel sv. Michala

 

Betlém – kostel Zvěstování Páně

 

Kostel Zvěstování Páně

 

Betlém – kostel sv. Mořice

 

Betlém – kostel sv. Mořice