Dnes navštěvujeme zatím nepříliš známý zámek v obci Lešná nedaleko Valašského Meziříčí a už po několikáté si dopřáváme luxus soukromé prohlídky. Jedná se o pozdně renesanční budovu později upravenou v klasicistním duchu s neogotickými detaily. Po válce byl zámek původním majitelům zkonfiskován a od roku 1948 se v jeho prostorách nacházela škola. V roce 1975 přešel objekt do správy tehdejšího Okresního vlastivědného musea (dnes Museum regionu Valašsko). Po rozsáhlých rekonstrukcích kolem roku 2000 byl zámek zpřístupněn veřejnosti. Kromě prohlídky historických pokojů s vybavením z počátku minulého století zde naleznete i exposici věnovanou dřevu. Kolem zámku se rozkládá poměrně rozsáhlý park v anglickém stylu s množstvím nepříliš běžných dřevin.

 

Zámek Lešná

 

Vstupní hala

 

Chodba v prvním patře

 

Lovecký salonek

 

Pánský pokoj

 

Pánský pokoj

 

Dámský pokoj

 

Bílý sál

 

Jídelna

 

Fresky v jídelně

 

Pokoj Marie Ebner-Eschenbach

 

Dopisní sada

 

Historická školní třída

 

Dubový list v zámeckém parku

 

Zámecký park

 

Zámecký park

 

Zámecký park