Další z řady našich letošních nenáročných výletů začínáme u vlakového nádraží ve Studénce. Vycházíme po modré turistické značce k Oderské lávce (krátká odbočka k rybníku Kačák), odkud pokračujeme po souběžně vedoucí naučné stezce Kotvice, na níž potkáváme mimo jiné ledňáčka. U rybníka Podlážka odbočujeme na naučnou stezku Školní, která nás kolem Horního rybníka přivádí zpět do civilisace, konkrétně k ZŠ TGM. Tady se napojíme na žlutou a zanedlouho obdivujeme místní zámek. Od něj se po cyklotrase č. 6011 vracíme zpět k nádraží.

 

Most přes Mlýnku

 

Bývalý železniční most

 

Rybník Kačák

 

Jedno z ramen Mlýnky

 

Jedno z ramen Mlýnky

 

Štětka lesní

 

Rybník Podlážka

 

Břeh Horního rybníka

 

Labuť velká

 

Horní rybník

 

Keřovka plavá

 

Klínatka obecná

 

Zámek ve Studénce

 

Řepkové pole

 

Výškový profil trasy