První letošní vernisáží se pro mě stává zahájení výstavy prací žáků Střední umělecké školy v Ostravě, konkrétně 4. ročníku oboru Grafický design (ŠVP Klasická a počítačová grafika). Jak už vyplývá z názvu Rekapitulace, jedná se o výběr toho nejlepšího z posledních let. Výstava probíhá ve školní galerii SUŠi v budově Matiční. Součástí vernisáže je samozřejmě i kulturní vystoupení a pár nezbytných slov z úst vedoucí zmíněného ŠVP MgA. Evy Havelkové.

 

Galerie SUŠi před zahájením výstavy

 

Dvojice MgA. Lukáš Henzl a MgA. Pavel Kozubík (zleva) si vzala na starost hudební vystoupení

 

Zleva vedoucí ŠVP MgA. Eva Havelková, dále vystavující Vendula Matějová a Tereza Kubalová

 

Zleva vystavující Lucie Machalová, Kateřina Plesníková, Simona Jersaková, Anna Hrbáčová a Lucie Sittová

 

Hudební vystoupení

 

Vystavující Tereza Kubalová a Zuzana Ondrušíková (zleva)

 

Malířky ze 4. ročníku poslouchají hudební produkci

 

Spolužačky vystavujících jedinců se dobře bavily

 

Důkladné zkoumání jednoho z vystavených děl

 

Návrhy plakátů k výstavě (zleva nahoře Ondrušíková, Sittová, dole Plesníková, Jersaková)

 

Grafický manuál (shora Grussmann, Kubalová, Oravski)

 

Infografika (zleva Jersaková, Machalová, Kubalová)

 

Podívat se přišli i žáci a žákyně prvního ročníku...

 

... a minimálně někteří předstírali, že umění rozumí

 

MgA. Eva Havelková s ředitelem školy Mgr. Miroslavem Kuśem

 

Vernisáž přilákala i keramika MgA. Romana Šedinu (vlevo)

 

Cyklus 2250 – Tomáš Grussmann

 

Debata návštěvníků vernisáže

 

Jedna z vystavujících žákyň Tereza Kubalová (vpravo) se ochotně ujala role průvodkyně

 

K vernisážím patří i květiny