Využíváme pokračujícího volna a po včerejším výletě se hned dnes vydáváme na další. Počasí sice tentokrát není tak úžasné jako včera, ale to nás nemůže odradit. Zvyšujeme počet účastníků na pět (další dva se přidávají cestou) a jedeme vlakem do Čeladné. Dnešní akci bereme spíše jako povánoční setkání, tudíž plánujeme pouze nenáročnou procházku.

Vycházíme z Čeladné po žluté turistické značce, kterou však záhy opouštíme a neznačenou cestou se kolem vrcholu Opálená dostáváme na zelenou. Ta nás postupně úbočím masivu Ondřejník přivádí až ke známe turistické chatě, jež však momentálně prochází rekonstrukcí. Bereme proto zavděk provizorním přístřeším i stánkem s občerstvením. Poté začínáme sestupovat po modré do Frýdlantu nad Ostravicí. Nejdříve obědváme v restauraci Park a na závěr dnešního výletu nás ještě čeká návštěva jednoho ze zdejších rodinných domů.

 

Zasněžená louka nad Čeladnou

 

Nad Čeladnou

 

Cedule lákající k návštěvě

 

Medvědí stezka – modrý okruh

 

Turistická chata na Ondřejníku

 

Kaple sv. Antonína

 

Nová chata

 

Dočasné přístřeší pro turisty

 

Paseky – Frýdlant nad Ostravicí

 

Výškový profil trasy