Ve středu se pohybujeme převážně v areálu Pražského hradu. Dopoledne projdeme všechna nádvoří, chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Starý královský palác a kostel sv. Jiří. Odpoledne je pak zaměřeno na výstavy, a tak postupně vidíme výběr toho nejlepšího z hradních sbírek v Obrazárně, dále barokní umění ve Schwarzenberském paláci a nakonec současné čínské umění „PEKING – PRAHA“ v Císařské konírně. Následuje individuální program, což konkrétně pro mě (a některé další) znamená Zlatou uličku, Staré zámecké schody a nesmím zapomenout na svou oblíbenou Valdštejnskou zahradu.

Čtvrteční dopoledne je věnováno Veletržnímu paláci. Konečně na vlastní oči spatřím známou Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Jedná se vskutku o monumentální dílo, některé obrazy měří i více než 8 x 6 metrů. Stálou exposici (umění 20. a 21. století) jsem již viděl mnohokrát, a tak ji procházím jen velmi zběžně. Ušetřený čas využívám k přesunu na nedaleké Výstaviště Holešovice, kde probíhá výstava „Tutanchamon – jeho hrob a poklady“ (více v samostatném článku). Odpoledne přejíždíme na nákladové nádraží Žižkov, kde se koná (podle několika mediálních komentářů) nejutajenější výstava v Praze – Pražské bienále. Jedná se samozřejmě o současné umění, které již tradičně u většiny návštěvníků vzbuzuje velmi různorodé a rozporuplné reakce.

Pátek začíná nepopulárním balením a populární prohlídkou Národního divadla. Zkoumání bereme vskutku důkladně, a tak divadlo procházíme od sklepení se základními kameny až po terasu s trigami. Posledním bodem programu je návštěva výstavy gotického umění v Anežském klášteře. Po obědě se přesouváme na nádraží a následuje cesta domů, kterou si všichni hodně užíváme (stejně jako celý pobyt).

 

Hradčanské náměstí

 

Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 

Jezdecké schody ve Starém královském paláci

 

Jan Křtitel Herl – Kalich (Schwarzenberský palác)

 

Petr Brandl – Podobizna šlechtice v modrém plášti (Schwarzenberský palác)

 

Bartholomaeus Spranger – Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera (Schwarzenberský palác)

 

Císařská zbrojnice ve Schwarzenberském paláci

 

Miniatura jezdce v plné plátové zbroji (Císařská zbrojnice)

 

Ling Jian – Lotos a růže (Císařská konírna)

 

Zhong Biao – Mír (Císařská konírna)

 

Výhled od Lobkowiczkého paláce na Prahu

 

Alfons Mucha – Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo!“ (Veletržní palác)

 

Pražské bienále

 

Chris Jones – Místo okamžitého vědění (výstava Pražské bienále)

 

H. H. Lim – Hard Rain in Red 2 (výstava Pražské bienále)

 

Jaro Varga – Fuck your school: Urban Exploration 2009–2011 (výstava Pražské bienále)

 

Nákladové nádraží Žižkov

 

Žižkovský vysílač

 

Kostel sv. Prokopa na Žižkově

 

Lustr a část cyklu Františka Ženíška Personifikace jednotlivých druhů umění (Národní divadlo)

 

Opona Vojtěcha Hynaise (Národní divadlo)

 

Bohuslav Schnirch – Triga (Národní divadlo)

 

František Ženíšek – Vzkříšení umění (Národní divadlo)

 

Josef Václav Myslbek – Sarkofág Václava Švagrovského (Anežský klášter)

 

Anežčina pohřební nika v kapli Panny Marie (Anežský klášter)