Po splnění víkendových povinností nám zůstává částečně volná alespoň neděle. Stále se nemůžeme rozhodnout, jestli výlet ano, či nikoliv ... až nakonec přibližně ve dvě hodiny vycházíme od koupaliště v ostravské části Stará Bělá.

Vydáváme se po tzv. Velkém starobělském okruhu (značen červenou barvou), který nás postupně kolem kostela sv. Jana Nepomuckého, sokolovny a kaple odvádí z obce do polí a lesů. Prvním zajímavým místem v přírodě se stává rybník Palések. Dále pokračujeme stejnojmenným lesem až ke Krmelínu a následně do Proskovic. Tady nás zaujala kaple, kostel sv. Floriána a především cukrárna, v níž neodoláme výborné (a zřejmě proto poněkud drahé) zmrzlině. Starobělský okruh vyměníme za proskovický, jímž se necháme vést kolem bývalého mlýna a (rovněž bývalých) rybníků k NPR Polanská niva, kterou tvoří především meandry řeky Odry. Zanedlouho se dostáváme do Proskovic a vzápětí se znovu napojujeme na Velký starobělský okruh. Ten pokračuje přes pole a les kolem několika bažantnic a myslivecké chaty zpět do Staré Bělé. Ještě vycházíme nad obec kolem rodinné kaple Varechů a chvíli si užíváme výhledy (umocněné zapadajícím sluncem) především směrem na Porubu, Třebovice a Hošťálkovice. Přes několik polí přicházíme na rozcestí Majerovec a pak nás čeká už jen návrat k autu.

 

Rybník u koupaliště – Stará Bělá

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého – Stará Bělá

 

Kaple – Stará Bělá

 

Rybník Palések

 

Kaple (zvonice) – Proskovice

 

Kostel sv. Floriána – Proskovice

 

Meandry Odry – NPR Polanská niva

 

Kříž nad Proskovicemi

 

Výhled nad Proskovicemi směrem na Beskydy

 

Výhled nad Starou Bělou směrem na Porubu

 

Západ slunce nad Starou Bělou

 

Výškový profil trasy