"Nepatrně" opožděná oslava Silvestra a také několika narozenin a možná ještě něčeho ... 

     Vzhledem k zaměření akce jsem musel podrobit fotky důkladné cenzuře, a proto zde naleznete jen ty, na nichž se nevyskytují žádní lidé, případně nejsou rozpoznatelní.

 

 

Hlemýžď

 

Když nás hlídač hlídá ...

 

Prostě dřevo, no ...

 

Tuším břečťan

 

Strašák

 

Nějaké kytičky