Úterní ráno je vyhrazeno balení, placení a loučení. Následuje odjezd do Velkých Petrovic u Police nad Metují, kde polovina z nás na jedné louce u řeky Metuje a nedaleké zřícenině hradu Vlčinec nostalgicky vzpomíná na svá mladá léta. Poté už pokračujeme do Opočna, kde máme v plánu navštívit místní zámek.

Stejně jako před týdnem v Novém Městě nad Metují je i zde povoleno fotografování, ale tentokrát bez blesku. Poprvé (a pravděpodobně i naposledy) v životě absolvujeme soukromou prohlídku, protože v naší skupině už kromě nás dvou a průvodce nikdo není, což má několik výhod – například nikdo nepřekáží při pořizování fotografií a také vyhráváme při odpovídání na všechny průvodcovy otázky. Po nezbytném obědě (na rozdíl od předchozích dnů skutečně v obědovém čase) nás čeká už jen návrat domů.

 

Pension AVIA – Pec pod Sněžkou

 

Skála u řeky Metuje – Velké Petrovice

 

Vlčinec

 

Kostel Nejsvětější Trojice – Opočno

 

I. nádvoří – zámek Opočno

 

Kočár v průchodu mezi I. a II. nádvořím – zámek Opočno

 

II. nádvoří – zámek Opočno

 

Etnografická hala – zámek Opočno

 

Brnění na schodišti – zámek Opočno

 

Kaple – zámek Opočno

 

Kaple – zámek Opočno

 

Žerotínský epitaf v pracovně – zámek Opočno

 

Pracovna – zámek Opočno

 

Jídelna – zámek Opočno

 

Representační salon – zámek Opočno

 

Herna – zámek Opočno

 

Koupelna – zámek Opočno

 

Enfiláda (z převlékárny) – zámek Opočno

 

Dámská ložnice – zámek Opočno

 

Benátský lustr v dámské ložnici – zámek Opočno

 

Jeden z hostinských pokojů – zámek Opočno

 

Obrazárna (malý sál) – zámek Opočno

 

Obrazárna (velký sál) – zámek Opočno

 

Knihovna – zámek Opočno

 

Orientální zbrojnice – zámek Opočno

 

Maxmiliánská zbroj v rytířském sálu – zámek Opočno

 

Rytířský sál – zámek Opočno

 

Trčkovo náměstí – Opočno

 

Kapucínský klášter – Opočno