Dnes nás čeká první letošní cyklovýlet. I když by se tedy zdálo logické zvolit nenáročnou vyjížďku v okolí Ostravy, vydáváme se do vojenského újezdu Libavá, kde jednou (maximálně dvakrát) ročně probíhá akce Bílý kámen. Během ní jsou veřejnosti zpřístupněny jinak uzavřené oblasti vojenského prostoru, což pochopitelně při dnešním nádherném počasí znamená velké množství návštěvníků. Naštěstí se většina z nich pohybuje především po silnici mezi Mrsklesy a Městem Libavá a do terénu, kde často jezdíme my, nezamíří.

Ráno se nejdříve auty přemístíme z Ostravy do Kozlova, v němž je jedno ze vstupních míst do areálu. Vyjíždíme kolem pramene řeky Odry přes vesnici Varhošť k rozcestí u Jestřabí. Odtud si uděláme odbočku k Bílému kameni, podle kterého získala celá akce své jméno. Dále pokračujeme přes Velkou Střelnou a Smilov až do Města Libavá, kde nás na náměstí čeká zasloužené občerstvení a odpočinek. Po prohlídce kostela povýšení sv. Kříže a větrného mlýna směřujeme přes Smilov údolím potoka Lichnička do Velké Střelné. Naše další trasa vede přes Novou Ves nad Odrou a Zelený kříž zpět do Kozlova, odkud se po doplnění tekutin vracíme do Ostravy.

P. S. Zmíněné obce Varhošť, Jestřabí, Velká Střelná, Smilov a Nová Ves nad Odrou jsou obcemi bývalými a zaniklými, tudíž si jich buď nevšimnete vůbec, anebo naleznete pouze jejich zarostlé pozůstatky (nejčastěji v podobě základů domů).

 

Vstup do vojenského újezdu Libavá v Kozlově

 

Pramen Odry

 

Výhled z Bílého kamene na Olomouc

 

Bílý kámen

 

"Cyklodálnice" u obce Jestřabí

 

Zámeček (ubytovna) Bores

 

Za Boresem

 

Pozorovatelna nad obcí Velká Střelná

 

Kostel povýšení sv. Kříže – Libavá

 

Kostel povýšení sv. Kříže – Libavá

 

Interiér větrného mlýna – Libavá

 

Větrný mlýn – Libavá

 

Kostel povýšení sv. Kříže – Libavá

 

Slepýš v údolí potoku Lichnička

 

Rybník na potoku Lichnička

 

Památník v obci Velká Střelná

 

Pozůstatek jednoho z domů – Velká Střelná

 

Památník v obci Nová Ves nad Odrou

 

Výškový profil trasy